Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena subfunduszy BPH FIO Parasolowy z dnia 2016-09-23
Nazwa subfunduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 35.27 34.92 0.03  
BPH PIENIĘŻNY 105.86 104.80 0.02  
BPH OBLIGACJI 1 288.02 285.14 0.00  
BPH OBLIGACJI 2 3433.17 3398.84 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 14.11 13.97 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 3.67 3.64 -0.55  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.34 16.91 -0.12  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.15 2.09 0.00  
BPH SELEKTYWNY 155.87 151.97 -0.05  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 96.40 92.54 -0.8  
BPH AKCJI 290.98 279.34 -0.23  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 55.24 53.03 -0.45  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 14.42 13.84 -0.93  
BPH DYWIDENDOWY 116.29 113.96 -0.11  
BPH AKCJI GLOBALNY 181.27 174.02 0.24  
BPH AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (PLN) 58.69 56.34 -0.34  
BPH AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (EUR) 13.67 13.12 -0.53  

Codzienna wycena funduszu BPH FIO Strategii Akcyjnej z dnia 2016-09-23
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIO STRATEGII AKCYJNEJ 1145.36 1116.73 -0.03  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2016-09-21 96.89 -0.14  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2016-08-31 175.09 0.23  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2016-08-31 147.12 -0.02  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2016-08-31 131.20 0.05  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2016-08-31 120.30 0.07  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2016-08-31 121.19 0.03  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2016-08-31 112.58 0.04  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2016-08-31 114.41 0.01  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2016-08-31 111.67 -0.02  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI W LIKWIDACJI 2015-12-16 60.92 -11.49  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 W LIKWIDACJI 2015-12-16 114.95 0.91  
Historyczne wyceny funduszy połączonych z innymi funduszami
Nazwa funduszu Data ostatniej wyceny Wartość j.u. Pobierz historyczne wyceny
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 2014-09-18 1.30 pobierz plik
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 2014-09-18 0.31  


* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.

 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

SIERPIEŃ 2016

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH OBLIGACJI 1

Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

PROWIZJA 0% W STI


Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa Funduszy poprzez STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI