Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena subfunduszy BPH FIO Parasolowy z dnia 2016-07-27
Nazwa subfunduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 35.17 34.82 0.00  
BPH PIENIĘŻNY 105.64 104.58 0.01  
BPH OBLIGACJI 1 288.36 285.48 0.03  
BPH OBLIGACJI 2 3432.80 3398.47 0.03  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 14.07 13.93 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 3.54 3.51 0.00  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.10 16.67 0.00  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.10 2.04 0.00  
BPH SELEKTYWNY 152.95 149.13 0.14  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 95.98 92.14 -0.24  
BPH AKCJI 279.99 268.79 -0.17  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 51.89 49.81 -0.08  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 13.05 12.53 -0.24  
BPH DYWIDENDOWY 112.89 110.63 0.07  
BPH AKCJI GLOBALNY 184.32 176.95 0.08  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 57.73 55.42 0.51  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 13.21 12.68 0.48  

Codzienna wycena funduszu BPH FIO Strategii Akcyjnej z dnia 2016-07-27
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIO STRATEGII AKCYJNEJ 1119.36 1091.38 0.36  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2016-07-27 94.53 0.75  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2016-06-30 174.89 -0.15  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2016-06-30 147.14 -0.19  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2016-06-30 131.16 -0.08  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2016-06-30 120.19 -0.09  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2016-06-30 121.29 -0.02  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2016-06-30 112.63 -0.01  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2016-06-30 114.72 0.05  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2016-06-30 113.51 0.04  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI W LIKWIDACJI 2015-12-16 60.92 -11.49  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 W LIKWIDACJI 2015-12-16 114.95 0.91  
Historyczne wyceny funduszy połączonych z innymi funduszami
Nazwa funduszu Data ostatniej wyceny Wartość j.u. Pobierz historyczne wyceny
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 2014-09-18 1.30 pobierz plik
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 2014-09-18 0.31  


* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.

 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

CZERWIEC 2016

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH Globalny Żywności i Surowców

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH Globalny Żywności i Surowców

Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

PROWIZJA 0% W STI


Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa Funduszy poprzez STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI