Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena subfunduszy BPH FIO Parasolowy z dnia 2016-09-27
Nazwa subfunduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 35.26 34.91 0.00  
BPH PIENIĘŻNY 105.84 104.78 -0.01  
BPH OBLIGACJI 1 287.84 284.96 -0.05  
BPH OBLIGACJI 2 3431.09 3396.78 -0.05  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 14.11 13.97 -0.07  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 3.68 3.65 0.00  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.28 16.85 -0.24  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.14 2.08 0.00  
BPH SELEKTYWNY 155.75 151.86 -0.04  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 95.49 91.67 -0.69  
BPH AKCJI 288.09 276.57 -0.54  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 55.08 52.88 -0.25  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 14.41 13.83 0.00  
BPH DYWIDENDOWY 115.14 112.84 -0.34  
BPH AKCJI GLOBALNY 179.69 172.50 -0.03  
BPH AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (PLN) 58.19 55.86 0.2  
BPH AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (EUR) 13.54 13.00 0.46  

Codzienna wycena funduszu BPH FIO Strategii Akcyjnej z dnia 2016-09-27
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIO STRATEGII AKCYJNEJ 1147.92 1119.22 0.16  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2016-09-21 96.89 -0.14  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2016-08-31 175.09 0.23  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2016-08-31 147.12 -0.02  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2016-08-31 131.20 0.05  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2016-08-31 120.30 0.07  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2016-08-31 121.19 0.03  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2016-08-31 112.58 0.04  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2016-08-31 114.41 0.01  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2016-08-31 111.67 -0.02  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI W LIKWIDACJI 2015-12-16 60.92 -11.49  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 W LIKWIDACJI 2015-12-16 114.95 0.91  
Historyczne wyceny funduszy połączonych z innymi funduszami
Nazwa funduszu Data ostatniej wyceny Wartość j.u. Pobierz historyczne wyceny
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 2014-09-18 1.30 pobierz plik
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 2014-09-18 0.31  


* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.

 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

SIERPIEŃ 2016

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH OBLIGACJI 1

Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

PROWIZJA 0% W STI


Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa Funduszy poprzez STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI