Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena subfunduszy BPH FIO Parasolowy z dnia 2016-02-08
Nazwa subfunduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 34.94 34.59 -0.03  
BPH PIENIĘŻNY 104.38 103.34 -0.04  
BPH OBLIGACJI 1 283.77 280.93 -0.1  
BPH OBLIGACJI 2 3378.49 3344.71 -0.1  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.78 13.64 -0.07  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 3.48 3.45 -0.29  
BPH STABILNEGO WZROSTU 16.65 16.23 -0.67  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.04 1.98 -1  
BPH SELEKTYWNY 148.48 144.77 -0.41  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 86.53 83.07 -0.41  
BPH AKCJI 266.18 255.53 -1.65  
BPH AKCJI GLOBALNY 162.46 155.96 -2.2  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 49.13 47.16 -1.57  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 12.43 11.93 -1.81  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 54.53 52.35 -2.97  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 12.34 11.85 -3.03  

Codzienna wycena funduszu BPH FIO Strategii Akcyjnej z dnia 2016-02-08
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIO STRATEGII AKCYJNEJ 1079.91 1052.91 -0.39  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2016-02-03 90.82 0.75  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2016-01-29 175.78 -0.02  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2016-01-29 147.98 -0.11  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2016-01-29 131.43 0.27  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2016-01-29 120.41 0.3  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2016-01-29 121.55 0.17  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2016-01-29 112.89 0.19  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2016-01-29 114.76 0.19  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2016-01-29 114.78 -0.08  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI W LIKWIDACJI 2015-12-16 60.92 -11.49  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 W LIKWIDACJI 2015-12-16 114.95 0.91  
Historyczne wyceny funduszy połączonych z innymi funduszami
Nazwa funduszu Data ostatniej wyceny Wartość j.u. Pobierz historyczne wyceny
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 2014-09-18 1.30 pobierz plik
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 2014-09-18 0.31  


* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.

 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

STYCZEŃ 2016

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH OBLIGACJI 1

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH PIENIĘŻNY
Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

PROWIZJA 0% W STI


Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa Funduszy poprzez STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI