Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena subfunduszy BPH FIO Parasolowy z dnia 2016-08-25
Nazwa subfunduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 35.27 34.92 0.00  
BPH PIENIĘŻNY 105.82 104.76 0.00  
BPH OBLIGACJI 1 289.08 286.19 0.00  
BPH OBLIGACJI 2 3445.56 3411.10 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 14.10 13.96 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 3.69 3.66 0.00  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.35 16.92 -0.12  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.15 2.09 0.00  
BPH SELEKTYWNY 153.85 150.00 -0.19  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 96.42 92.56 -0.38  
BPH AKCJI 289.33 277.76 -0.36  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 54.35 52.18 -0.15  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 14.23 13.66 -0.22  
BPH DYWIDENDOWY 114.32 112.03 -0.2  
BPH AKCJI GLOBALNY 181.88 174.60 -0.35  
BPH AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (PLN) 58.15 55.82 -0.27  
BPH AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (EUR) 13.49 12.95 -0.23  

Codzienna wycena funduszu BPH FIO Strategii Akcyjnej z dnia 2016-08-25
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIO STRATEGII AKCYJNEJ 1148.92 1120.20 -0.03  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2016-08-24 97.36 0.1  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2016-07-29 174.68 -0.12  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2016-07-29 147.15 0.01  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2016-07-29 131.14 -0.02  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2016-07-29 120.21 0.02  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2016-07-29 121.15 -0.12  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2016-07-29 112.54 -0.08  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2016-07-29 114.40 -0.28  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2016-07-29 111.69 -1.6  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI W LIKWIDACJI 2015-12-16 60.92 -11.49  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 W LIKWIDACJI 2015-12-16 114.95 0.91  
Historyczne wyceny funduszy połączonych z innymi funduszami
Nazwa funduszu Data ostatniej wyceny Wartość j.u. Pobierz historyczne wyceny
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 2014-09-18 1.30 pobierz plik
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 2014-09-18 0.31  


* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.

 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

LIPIEC 2016

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH OBLIGACJI 1

Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

PROWIZJA 0% W STI


Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa Funduszy poprzez STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI