Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena subfunduszy BPH FIO Parasolowy z dnia 2016-04-28
Nazwa subfunduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 35.06 34.71 0.00  
BPH PIENIĘŻNY 105.05 104.00 0.00  
BPH OBLIGACJI 1 286.65 283.78 0.02  
BPH OBLIGACJI 2 3412.23 3378.11 0.02  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.93 13.79 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 3.59 3.56 0.28  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.20 16.77 -0.06  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.14 2.08 0.00  
BPH SELEKTYWNY 154.08 150.23 0.05  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 96.79 92.92 0.93  
BPH AKCJI 286.43 274.97 -0.25  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 52.58 50.48 -0.49  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 13.59 13.05 -0.23  
BPH DYWIDENDOWY 114.48 112.19 0.1  
BPH AKCJI GLOBALNY 180.14 172.93 0.18  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 62.71 60.20 -0.08  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 14.27 13.70 -0.15  

Codzienna wycena funduszu BPH FIO Strategii Akcyjnej z dnia 2016-04-28
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIO STRATEGII AKCYJNEJ 1127.77 1099.58 0.25  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2016-04-27 94.73 0.36  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2016-03-31 175.82 0.07  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2016-03-31 148.15 0.11  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2016-03-31 131.71 0.02  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2016-03-31 120.73 0.05  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2016-03-31 121.48 -0.26  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2016-03-31 112.79 -0.27  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2016-03-31 114.50 -0.35  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2016-03-31 114.53 -0.11  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI W LIKWIDACJI 2015-12-16 60.92 -11.49  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 W LIKWIDACJI 2015-12-16 114.95 0.91  
Historyczne wyceny funduszy połączonych z innymi funduszami
Nazwa funduszu Data ostatniej wyceny Wartość j.u. Pobierz historyczne wyceny
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 2014-09-18 1.30 pobierz plik
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 2014-09-18 0.31  


* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.

 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

MARZEC 2016

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH PIENIĘŻNY
Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

PROWIZJA 0% W STI


Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa Funduszy poprzez STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI