Wróć do strony głównej

Pliki i formularze

NAZWA OPIS POBIERZ
Zmiana numeru rachunku bankowego w STI

Oświadczenie o zmianie numeru rachunku bankowego podanego w Serwisie Transakcyjno-Informacyjnym.

Wniosek o zmianę kategorii klienta

Wniosek o zmianę kategorii klienta składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

Schemat IVRu

Schemat Teleserwisu (IVR) BPH TFI

Warunki składania zleceń za pomocą telefonu i faksu

Warunki składania zleceń za pomocą telefonu i faksu oraz systemu IVR w funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zasady rozpatrywania reklamacji