Placówki i Dystrybutorzy

  - możliwość składania zleceń przez Internet   - możliwość składania zleceń przez telefon

* Podmioty sprzedające fundusze BPH TFI z obniżoną lub wyeliminowaną opłatą manipulacyjną. Sprzedaż realizowana przez komórki organizacyjne oddziałów Banku BPH nadzorowanych przez Biuro Maklerskie Banku BPH SA.

** Podmioty sprzedające fundusze BPH TFI z obniżoną lub wyeliminowaną opłatą manipulacyjną.

Dane aktualne na dzień 15.11.2016

Placówki i dystrybutorzy