Wróć do O TFI

Zarząd Rockbridge TFI

Tomasz Stadnik - prezes zarządu

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Objął funkcję prezesa zarządu Rockbridge TFI w październiku 2017 roku. Wcześniej pracował w Credit Suisse Asset Management (w latach 2000 - 2007) w Warszawie i Londynie, na stanowiskach zarządzającego funduszem, członka zarządu oraz dyrektora inwestycyjnego a później jako Vice President, Portfolio Manager, EM Debt w Londynie. Od 2007 do 2008 pełnił funkcję dyrektora oraz Co-Head of EM Debt w ABN AMRO Asset Management w Londynie. Od 2009 do 2016 roku w PZU Asset Management pracował kolejno na stanowiskach zastępcy dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Od września 2016 roku do czerwca 2017 roku był wiceprezesem zarządu w Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 160, maklera papierów wartościowych nr 1693, tytuł FRM przyznawany przez GARP (Global Association of Risk Managers) oraz certyfikat UKSIP.

 
 
Jakub Ryba - wiceprezes zarządu

Absolwent Kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej.

Funkcję wiceprezesa zarządu Rockbridge TFI pełni od września 2017 roku. W latach 2006 - 2009 pracował w PZU Asset Management jako analityk akcji a następnie zarządzający portfelem akcji. Od 2009 roku związany z Altus TFI, gdzie współzarządzał funduszami absolutnej stopy zwrotu oraz funduszem Private Equity. Dodatkowo, był odpowiedzialny za lokowanie nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym oraz nadzorował prace Biura Analiz.

Posiada zdany egzamin CFA level II.