Wróć do O BPH TFI

Zarząd BPH TFI

 
Piotr Góralewski - Prezes Zarządu

Wykształcenie wyższe – Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, licencja maklerska nr 262, zdany egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Od listopada 2011 do września 2017 roku związany z ALTUS TFI jako Dyrektor zaangażowany w tworzenie i obsługę funduszy inwestycyjnych. Poprzednio od maja 2009 do grudnia 2010 roku w PZU Asset Management S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu. Od czerwca 2007 do lutego 2008 roku w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. jako Wiceprezes Zarządu, a od lutego 2008 do grudnia 2010 roku jako Prezes Zarządu. Wcześniej pracował między innymi w 2001 roku w Bankowym Domu Maklerskim jako Dyrektor i przez siedem lat w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., gdzie był odpowiedzialny za giełdowy i pozagiełdowy rynek wtórny.

Uczestnictwo w wybranych Radach Nadzorczych:

 • 12.2015 – 08.2017 - Sekretarz Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
 • 06.2012 – 12.2015 - Członek Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.
 • 06.2011 – 06.2015 - Członek Rady Nadzorczej CNT S.A. (dawniej Energopol Południe S.A.)
 • 04.2011 – 06.2014 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Drukpak S.A.
 • 05.2005 - 06.2007 - Członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.,
 • 06.2004 - 06.2006 - Członek Rady Nadzorczej Polnord S.A.,
 • 07.2002 - 06.2003 - Członek Rady Nadzorczej PZZ Kraków S.A.,
 • 05.1999 - 10.2000 - Członek Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich „Skotan” S.A.

 

Marcin Bednarek - Wiceprezes Zarządu
 
Marcin Bednarek - Wiceprezes Zarządu

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne uzyskane na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada dyplom Professional Diploma in Marketing nadany przez Chartered Instituite of Marketing z Wielkiej Brytanii.

W latach 1993-2001 zatrudniony przez Bank Przemysłowo-Handlowy SA, gdzie pełnił funkcję m. in. Kierownika Zespołu Marketingu. Był zaangażowany w projekty związane z połączeniem Banku Przemysłowo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA m. in. w zakresie komunikacji marketingowej. W latach 2002 - 2003 pełnił funkcję Kierownika Zespołu Marketingu Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA, a od 2003 do 2004 jako Project Manager był odpowiedzialny za kompleksowe przeprowadzenie procesu rebrandingu Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.

Z BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA związany od 2004 roku, gdzie na stanowisku Dyrektora Departamentu Marketingu i PR odpowiadał za działania marketingowe Towarzystwa.

Ponadto, od kwietnia 2008 członek Komisji Rewizyjnej Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA).

W 2009 roku ukończył również Advanced Management Program prowadzony przez IESE Business School.

 
 
 
 
 
Jakub Ryba - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Metody Ilościowe i systemy informacyjne.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2009-15.09.2017 członek Zarządu Altus TFI S.A., współzarządzający portfelami oraz nadzorujący prace Biura Analiz
 • 2006-2009 zarządzający portfelem akcji (początkowo analityk akcji) w PZU Asset Management
 • 2004 praktyki w Departamencie Rynków Finansowych w BRE Banku oraz w Departamencie Skarbu w Banku Ochrony Środowiska
 • Od 2006 roku związany z branżą finansową.

W PZU Asset Management SA odpowiedzialny za analizę spółek z sektora bankowego, chemicznego i gastronomicznego. Od września 2007 roku zarządzający portfelem akcji, w szczególności funduszem PZU FIO Nowa Europa.

Od 2009 roku związany z Altus TFI, gdzie do 15 września 2017 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. W Altus TFI współzarządzał portfelami Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Rynków Zagranicznych oraz funduszem Private Equity. Poza tym był odpowiedzialny za lokowanie nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym. Nadzorował również prace Biura Analiz.

Tytuły i licencje: Zdane egzaminy CFA Level II.