Wróć do strony głównej

Zasady ładu

Zasady Ładu Korporacyjnego (właściwie: "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych") stanowią szereg zaleceń przyjętych na 222. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”) w dniu 22 lipca 2014 r. Dokument ten składa się z szeregu zaleceń adresowanych do instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF.

Pełna treść Zasad Ładu Korporacyjnego do pobrania znajduje się tutaj.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Towarzystwo”) postanowiło o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem § 23 ust. 1 przewidującego obowiązek odbywania posiedzeń organu nadzorującego w języku polskim.

Odstąpienie od powyższej zasady nastąpiło z uwagi na posługiwanie się przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Towarzystwa językiem angielskim, jako językiem roboczym. Ponadto za odstąpieniem od komentowanego postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego przemawia utrwalony standard dotyczący sposobu obradowania Rady Nadzorczej w Towarzystwie.

Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Towarzystwa nastąpiło w 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa w marcu 2015 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie. Tym samym, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, przyjęcie do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dokonane zostało przez wszystkie organy statutowe Towarzystwa.