Wróć do strony głównej

Konkurs dla Doradców BPH

Zapraszamy do udziału Konkurs edukacyjny  dla Pracowników Banku BPH S.A. , którym powierzono wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych organizowany przez  BPH TFI we współpracy z Bankiem BPH.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE