Wróć do Programy oszczędnościowe

BPH Portfel Funduszy

BPH Portfel Funduszy to nowa propozycja BPH TFI specjalnie dla tych, którzy chcą korzystnie ulokować swoje oszczędności oraz dostrzegają zalety dywersyfikacji swoich inwestycji w ramach indywidualnych portfeli inwestycyjnych.

Twój portfel

Program inwestycyjny polega na gromadzeniu oszczędności w subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Parasolowego. Każdy może wybrać najkorzystniejszy dla siebie portfel, zgodny z własnymi preferencjami. Możesz zbudować dowolny portfel inwestycyjny złożony z 4 dowolnych spośród wymienionych niżej subfunduszy lub skorzystać z naszych propozycji strategii inwestycyjnych.

Pierwsza wpłata

Aby przystąpić do Programu BPH Portfel Funduszy należy zainwestować 10 000 zł. Kolejne wpłaty, nie mniejsze niż 500 zł, są dobrowolne i mogą być dokonywane w dowolnych terminach.

BPH Portfel Funduszy to SAME KORZYŚCI:

  • 0% opłat manipulacyjnych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy,
  • możliwość skorzystania ze strategii inwestycyjnych, dostosowanych do indywidualnego profilu inwestycyjnego,
  • dywersyfikacja inwestycji dzięki jednoczesnemu lokowaniu środków w kilku subfunduszach o różnej polityce inwestycyjnej,
  • możliwość dokonywania dodatkowych wpłat w dogodnych terminach,
  • 12 bezpłatnych zamian (konwersji) w ciągu roku,
  • bezpłatne zmiany strategii inwestycyjnej (podziału wpłat),
  • dowolny okres oszczędzania,
  • prostota inwestowania – wpłaty na jeden indywidualny rachunek, bez względu na liczbę wybranych subfunduszy,
  • dyspozycje mogą być składane za pośrednictwem Internetu (STI),
  • przejrzystość – informacje o stanie rachunku przesyłane są po pierwszej operacji oraz co 6 miesięcy.

Przystąp do programu

Nie zwlekaj i przystąp do Programu dostępnego w placówkach Expandera oraz Beskidzkiego Domu Maklerskiego.
To zajmie Ci tylko kilka chwil, aby zacząć systematycznie oszczędzać w ramach zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Budowa Portfela

Pierwszy krok to wybór subfunduszy, jakie chcemy mieć w swoim portfelu inwestycyjnym. Kolejny krok to określenie procentowego podziału wpłat na określone Subfundusze. W ramach BPH Portfela Funduszy oferujemy możliwość lokowania oszczędności w następujących subfunduszach:

Dodatkowe Informacje

Rachunek nabyć: 67 1060 0076 0000 3310 0016 0727
(lub indywidualny numer rachunku podany w potwierdzeniu pierwszego nabycia)

Zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY