+ Dodaj benchmarki i indeksy

Benchmarki

Indeksy

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 24m 36m 60m
BPH Skarbowy 1,29 0,06 0,34 1,03 1,00 2,11 3,49 9,37
BPH Pieniężny 1,67 0,17 0,59 1,38 1,57 3,41 6,02 -/-
BPH Obligacji 1 1,23 -0,02 0,39 1,16 -0,68 1,57 3,68 12,06
BPH Obligacji 2 1,33 -0,04 0,39 1,19 -0,45 1,76 5,68 16,43
BPH Obligacji Korporacyjnych 2,37 0,35 0,85 1,71 2,22 5,01 8,61 14,17
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) 18,02 1,81 5,08 13,91 7,38 8,86 -6,43 3,42
BPH Stabilnego Wzrostu 4,81 -0,23 0,68 1,85 4,25 3,52 4,56 14,91
BPH Selektywny 6,49 -0,64 1,67 5,30 7,47 9,10 16,42 38,95
BPH Zrównoważony 6,67 -0,44 0,90 2,28 7,18 3,70 3,23 13,71
BPH Akcji 12,41 -0,59 1,71 3,52 14,88 9,06 9,68 27,57
BPH Akcji Dynamicznych Spółek 9,80 -1,86 -0,51 2,36 12,61 10,49 26,12 59,61
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 26,61 -0,49 3,73 14,89 18,26 14,64 8,84 44,79
BPH Dywidendowy 4,12 -0,98 -0,77 -0,31 11,01 -/- -/- -/-
BPH Dywidendowy * 9,23 -0,93 -0,74 4,58 16,46 -/- -/- -/-
BPH Akcji Globalny -0,30 -0,46 0,45 -2,21 10,55 10,86 23,82 39,65
BPH Akcji Rynków Wschodzących 3,79 -0,12 1,81 -0,10 6,73 1,95 6,31 -5,42
BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 7,93 -1,20 0,29 1,74 7,52 0,14 4,47 -9,55
BPH Globalny Żywności i Surowców -1,51 0,64 0,30 -2,89 4,25 0,14 -26,45 -33,68
BPH FIO Strategii Akcyjnej 6,49 -0,24 0,43 3,75 7,94 13,35 19,44 9,85
BPH FIZ Multi Inwestycja 7,39 0,04 0,44 3,49 7,23 13,49 19,60 9,85
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1,53 0,22 0,49 1,38 0,75 -0,79 0,36 7,32
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 1,05 0,41 0,66 0,96 1,01 -0,32 0,82 5,22
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 0,15 0,00 -0,02 0,05 -0,11 0,11 0,44 6,61
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 0,47 0,05 0,05 0,29 0,37 0,76 -0,13 2,14
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 0,27 -0,02 0,03 0,12 -0,28 0,03 -0,35 2,08
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 0,29 -0,02 0,06 0,15 -0,12 -0,28 -1,11 0,57
BPH FIZ Dochodowych Surowców -0,15 -0,02 -0,01 -0,18 -0,45 -0,06 -1,02 0,85
BPH FIZ Korzystnego Kursu w likwidacji -0,55 -0,21 -0,17 -0,46 -1,62 -4,74 -7,31 -9,54
BPH Superior Pieniężny 1,72 0,17 0,60 1,35 2,11 4,18 -/- -/-
BPH Superior Obligacji 2,97 0,12 0,81 2,59 1,58 5,94 -/- -/-
BPH Superior Selektywny 6,57 -0,39 1,65 5,34 7,92 13,35 -/- -/-
BPH Superior Akcji 15,93 0,37 3,92 7,35 20,62 20,84 -/- -/-
BPH Superior Rynku Surowców -6,20 -3,21 -4,02 -6,92 -0,02 -/- -/- -/-

* Stopa zwrotu powiększona o wypłacony Uczestnikom Dochód (Dywidendę).