Wróć do Notowania i analizy

Wszystkie komentarze

10.02.2017 BPH FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

Styczeń przyniósł kontynuację pozytywnych nastrojów na warszawskiej giełdzie. Rosły indeksy małych jak i dużych spółek. Wydaje się, że na GPW zaczęły napływać dawno nie widziane pieniądze inwestorów zagranicznych, co można wnioskować również po sile złotego. Do dalszego rozwinięcia i podtrzymania dobrej koniunktury na akcjach brakuje już tylko większego zaangażowania inwestorów indywidualnych, którzy w dalszym ciągu w większości podchodzą do inwestycji bardzo ostrożnie. W najbliższych kilku tygodniach nie widać na horyzoncie jakiś poważnych zagrożeń dla rynku akcji, także przy kontynuacji napływu świeżych środków indeksy powinny kontynuować marsz w górę. Fundusz w minionym okresie utrzymywał zaangażowanie w akcjach na poziomie 55-60%, w większości w sektorze małych oraz średnich spółek, co będzie również podtrzymane w najbliższym czasie.

10.02.2017 BPH Selektywny - Komentarz zarządzającego

Optymizm inwestorów giełdowych na szczęście nie zgasł wraz z końcem roku. Liderem styczniowej hossy tym razem były spółki z MIDWIGu, który urósł o 10,1%. Dobra passa na mniejszych spółkach szła w parze ze wzrostami na WIG20 (+5,6%). Na rynek polski napłynął kapitał zza granicy, a największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się akcje KGHM, które dały zarobić aż 34%. Bardzo dobre stopy zwrotu zanotowały także banki. Krajowi inwestorzy doważali się na mniejszych spółkach zawierając transakcje o wartości równej obrotom za listopad i grudzień łącznie. Subfundusz BPH Selektywny zanotował wynik na poziomie 0,80%. Największa dodatnia kontrybucja wynikała z inwestycji z selektywnego podejścia do szeroko rozumianego sektora konsumenckiego.

10.02.2017 BPH Akcji Rynków Wschodzących - Komentarz zarządzającego

Styczeń był dobrym miesiącem dla światowych rynków wschodzących. Po mocno zakończonym 2016 roku dla rynków rozwiniętych, uwaga inwestorów zaczęła skupiać się na rynkach wschodzących. Przepływy kapitału uwidoczniły się zwłaszcza na osłabieniu USD i relatywnym umacnianiu się walut lokalnych na rynkach wschodzących, takich jak PLN. Indeks MSCI EM wzrósł w USD w styczniu o 5,4%, jednak większość tego wzrostu została "zjedzona" przez umocnienie się złotówki, której wartość zwiększyła się w przeciągu miesiąca o 4,2%. Ostatecznie fundusz BPH Rynków Wschodzących wzrósł w przeciągu miesiąca o 0,5% przy wzroście indeksu w PLN o ok. 1,9%.

10.02.2017 BPH Akcji Dynamicznych Spółek - Komentarz zarządzającego

Rok 2017 rozpoczął się bardzo optymistycznie. Wszystkie warszawskie indeksy zanotowały wysokie dodatnie stopy zwrotu. WIG20 wzrósł o 5,6%, a MIDWIG o ponad 10%. Wśród inwestorów zagranicznych nastąpiła zmiana postrzegania polskiego rynku. Polityka zeszła na drugi plan a kluczem inwestycyjnym była wycena i fundamenty spółek. Ponadto także polscy inwestorzy ruszyli na zakupy, przekonani, że dobra końcówka roku to nie tylko efekt świętego mikołaja. Widoczne to było szczególnie na MIDWIG'u, którego obroty znacznie wzrosły w styczniu względem końcówki roku poprzedniego. Fundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował stopę zwrotu na poziomie 6,1%. Gorszy wynik do benchmarku był efektem m.in. niedoważenia na Kernelu oraz spółkach z sektora chemicznego.

10.02.2017 BPH Dywidendowy - Komentarz zarządzającego

Po bardzo dobrym grudniu, styczeń przyniósł kontynuację dobrej passy na rynkach akcji, zwłaszcza rynków wschodzących. Po wzroście o 7,4% w grudniu dla polskiego indeksu WIG, styczeń zakończył się jeszcze wyżej z WIGiem rosnącym o 6,7%. Indeks rynków wschodzących MSCI EM wzrósł w styczniu w USD o 5,45%. Rynki rozwinięte zachowywały się bardziej stonowanie, odreagowując bardzo dobry grudzień.  Niemiecki indeks DAX wzrósł w styczniu o 0,5%, natomiast ogólnoeuropejski EuroStoxx50 spadł o 1,8%. W tych uwarunkowaniach fundusz BPH Dywidendowy osiągnął w styczniu stopę zwrotu na poziomie 3,79%

10.02.2017 BPH Superior Rynku Surowców - Komentarz zarządzającego

Styczeń był miesiącem przetasowań na rynku surowców. Po wcześniejszych mocnych wzrostach, odreagowywał segment energii, natomiast mocno kontrybuował segment metali szlachetnych i przemysłowych.  Metalom sprzyjało osłabienie USD oraz nadal dobre dane popytowe płynące z Chin. Dodatkowo dążenia władz Chińskich do ograniczenia poziomu zanieczyszczeń wpływają na ograniczenie globalnej podaży niektórych surowców.  Do wyników funduszu kontrybuował segment akcyjny, zwłaszcza segment spółek wydobywczych.

10.02.2017 BPH Globalny Żywności i Surowców - Komentarz zarządzającego

Styczeń był miesiącem przetasowań na rynku surowców. Po wcześniejszych mocnych wzrostach, odreagowywał segment energii, natomiast mocno kontrybuował segment metali szlachetnych i przemysłowych.  Metalom sprzyjało osłabienie USD oraz nadal dobre dane popytowe płynące z Chin. Dodatkowo dążenia władz Chińskich do ograniczenia poziomu zanieczyszczeń wpływają na ograniczenie globalnej podaży niektórych surowców.  Do wyników funduszu kontrybuował segment akcyjny, zwłaszcza segment spółek wydobywczych. Ostatecznie fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców wzrósł w styczniu o 0,45% przy spadku indeksu TR/CC CRB Index o 0,25%.

10.02.2017 BPH Superior Pieniężny - Komentarz zarządzającego

Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa oraz seria lepszych danych z globalnej gospodarki przyniosły wzrost rentowności na polskim rynku papierów skarbowych. Krzywa dochodowości uległa przy tym istotnemu wystromieniu  (2y -5pts, 5y +11pts, 10y +18pts), co można tłumaczyć wrażliwością papierów długoterminowych na rynki globalne oraz popytem ze strony banków na obligacje w segmencie do 2 lat, wobec zapadalności wz0117 i napływu depozytów. Na tym tle bardzo dobrze zachowały się obligacje zmiennokuponowe, zwłaszcza w segmencie środka krzywej, które zyskały ok. 0,3%. Na lepsze postrzeganie ryzyka kraju miało wpływ wstrzymanie się przez agencję Moody’s od rewizji ratingu Polski. Subfundusz BPH Superior Pieniężny wypracował w styczniu stopę zwrotu w wysokości 0,23%.

10.02.2017 BPH Skarbowy - Komentarz zarządzającego

Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa oraz seria lepszych danych z globalnej gospodarki przyniosły wzrost rentowności na polskim rynku papierów skarbowych. Krzywa dochodowości uległa przy tym istotnemu wystromieniu  (2y -5pts, 5y +11pts, 10y +18pts), co można tłumaczyć wrażliwością papierów długoterminowych na rynki globalne oraz popytem ze strony banków na obligacje w segmencie do 2 lat, wobec zapadalności wz0117 i napływu depozytów. Na tym tle bardzo dobrze zachowały się obligacje zmiennokuponowe, zwłaszcza w segmencie środka krzywej, które zyskały ok. 0,3%. Na lepsze postrzeganie ryzyka kraju miało wpływ wstrzymanie się przez agencję Moody’s od rewizji ratingu Polski. Negatywnie do wyniku funduszu kontrybuował portfel obligacji korporacyjnych, gdzie ujawniły się specyficzne ryzyka. Subfundusz BPH Skarbowy wypracował w styczniu stopę zwrotu w wysokości 0,09%.

10.02.2017 BPH Pieniężny - Komentarz zarządzającego

Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa oraz seria lepszych danych z globalnej gospodarki przyniosły wzrost rentowności na polskim rynku papierów skarbowych. Krzywa dochodowości uległa przy tym istotnemu wystromieniu  (2y -5pts, 5y +11pts, 10y +18pts), co można tłumaczyć wrażliwością papierów długoterminowych na rynki globalne oraz popytem ze strony banków na obligacje w segmencie do 2 lat, wobec zapadalności wz0117 i napływu depozytów. Na tym tle bardzo dobrze zachowały się obligacje zmiennokuponowe, zwłaszcza w segmencie środka krzywej, które zyskały ok. 0,3%. Na lepsze postrzeganie ryzyka kraju miało wpływ wstrzymanie się przez agencję Moody’s od rewizji ratingu Polski. Negatywnie do wyniku funduszu kontrybuował portfel obligacji korporacyjnych, gdzie ujawniły się specyficzne ryzyka. Subfundusz BPH Pieniężny wypracował w styczniu stopę zwrotu w wysokości 0,10%.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    31