Wróć do Notowania i analizy

Wszystkie komentarze

12.09.2017 BPH Obligacji Korporacyjnych - Komentarz zarządzającego

Skarbowe obligacje zmiennokuponowe o krótkim lub średnim terminie zapadalności, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w sierpniu pozytywnie kontrybuowały do wyniku subfunduszu. Marża względem stawki WIBOR spadła do najniższego poziomu od dwóch lat przede wszystkim na skutek intensywnych zakupów ze strony lokalnych portfeli bankowych. Na drugim miejscu pozytywnie zapisały się euroobligacje polskich przedsiębiorstw. Poza stabilnym dochodem z tytułu odsetek, spadające marże kredytowe oraz rentowności na rynkach bazowych długu sprzyjały wzrostom cen stałokuponowych obligacji korporacyjnych. Rynek pierwotny po raz kolejny z łatwością zaabsorbował dużą emisję długu korporacyjnego, mimo historycznie niskiej marży kredytowej. BPH Obligacji Korporacyjnych wypracował w sierpniu stopę zwrotu na poziomie 0,28%.

12.09.2017 BPH Superior Rynku Surowców - Komentarz zarządzającego

W sierpniu bardzo dobrze zachowywały się metale przemysłowe z miedzią rosnącą o 6,48%, aluminium rosnącym o 10,71%. Na wzrosty miały wpływ dane o dobrym popycie, ograniczenia produkcji w Chinach oraz rosnące prognozy zużycia miedzi dzięki rozwojowi samochodów elektrycznych. Rozpoczynający sie sezon huraganów spowodował spore zawirowania na rynku ropy. Czasowe wyłączenia rafinerii w USA spowodowały z jednej strony spadek ceny ropy WTI o 5,86%, z drugiej strony ceny benzyny wrosły o 25%. Najsłabiej w sierpniu zachowywał się segment rolny - opady deszczu w Brazylii, podniesienie prognoz dla zbiorów w USA oraz bardzo dobre dane o żniwach w Rosji spowodowały spadki cen surowców rolnych średnio o ok. 6%. Subfundusz BPH Superior Surowców spadł w sierpniu o 3,26% przy spadku indeksu TR/CC CRB o 0,98%.

12.09.2017 BPH FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym segment mniejszych i średnich spółek był wyraźnie gorszy od segmentu spółek o dużej kapitalizacji. Indeks WIG20 zyskał w tym czasie blisko 6%, WIG wzrósł o prawie 4%, natomiast MWIG40 spadł o około 0,5%, a SWIG80 o niecałe 0,3%. Taka słabość małych spółek vs duże utrzymuje się już od jakiegoś czasu i jest w dużej mierze prawdopodobnie spowodowana kilkoma przyczynami. Pierwsza to ta, że kilka „średnich” i „małych” spółek pokazało wyniki gorsze od oczekiwań rynkowych np. Forte, Stalprodukt, czy Elemental, co może wpływać na obraz tego segmentu rynku, jako całości. Druga to taka, że póki co inwestorzy detaliczni utrzymują wysoką awersję do ryzyka i raczej unikają inwestowania w akcje, wybierając np. inwestycje w nieruchomości. Wydaje się, że w ostatnich miesiącach najaktywniejszą grupą inwestorów, byli ci z zagranicy, a oni z definicji szukają dużych, płynnych inwestycji. Pomimo tej niekorzystnej, utrzymującej się już jakiś czas tendencji, długoterminowo oczekujemy wzrostu wartości w  tym segmencie rynku. Stopa zwrotu subfunduszu za sierpień była lekko pozytywna, a alokacja w akcjach pozostawała w okolicy 55-60%.

12.09.2017 BPH Selektywny - Komentarz zarządzającego

Drugi miesiąc bez znaczącej zmiany wartości jednostek subfunduszu. Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród największych spółek najlepiej radziły sobie spółki związane pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem surowców  takie jak JSW SA, LOTOS SA oraz PKN ORLEN SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. BPH Selektywny wypracował w sierpniu stopę zwrotu na poziomie 0,09%.

12.09.2017 BPH Akcji Rynków Wschodzących - Komentarz zarządzającego

Sierpień był kolejnym dobrym miesiącem na rynkach wschodzących. Tym razem wyniki pociągnęły spółki surowcowe dzięki mocnym danym gospodarczym oraz popytowym. Brazylijska BOVESPA wzrosła w sierpniu aż o 6,76% dzięki kolejnym reformom i odsunięciu widma przedwczesnych wyborów. Z kolei koreański KOSPI znajdował się pod presją ryzyka konfliktu zbrojnego przez kolejne próby nuklearne Korei Północnej - indeks spadał o 1,64%. Na rynku indyjskim korekta mocnego, wcześniejszego wzrostu - spadek o 2,42%. Ostatecznie subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących wzrósł o 1,49% przy wzroście benchmarku o 0,93%.

12.09.2017 BPH Akcji Dynamicznych Spółek - Komentarz zarządzającego

Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród "średniaków" najlepiej radziły sobie spółki detaliczne, a w śród nich CCC, LPP, czy niedawny debiutant DINO POLSKA SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. Indeks MIDWIG40 spadł w tym miesiącu o 0,47%. W sierpniu BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował wynik na poziomie -0,14%.

12.09.2017 BPH Dywidendowy - Komentarz zarządzającego

Sierpień charakteryzował się zmienną passą na rynkach kapitałowych. Bardzo dobrze radził sobie rynek polski z WIG rosnącym o 3,8%, jednakże wynik ten został zrealizowany tyko i wyłącznie na największych spółkach z WIG20, które wzrosły o 5,98%. Indeksy małych i średnich spółek radziły sobie już gorzej, z sWIG80 spadającym o 0,27% oraz mWIG40 -0,47%. Na wynikach mniejszych i średnich spółek ciążyły słabsze wyniki publikowane za 2Q, wywołane umacniającą się złotówką (przeszkadza eksporterom) oraz rosnącym kosztom pracy oraz materiałów i surowców. Na rynkach zachodnich sierpień był miesiącem odreagowania, z indeksem DAX spadającym o 0,52% oraz ogólnoeuropejskim EUROSTOXX 50 spadającym o 0,81%. Lepiej radziły sobie rynki naszego regionu z czeskim PX rosnącym o 1,31% oraz węgierskim BUX wzrastającym o 6,49%. Ostatecznie BPH Dywidendowy wzrósł w sierpniu o 0,30%.

12.09.2017 BPH Globalny Żywności i Surowców - Komentarz zarządzającego

W sierpniu bardzo dobrze zachowywały się metale przemysłowe z miedzią rosnącą o 6,48%, aluminium rosnącym o 10,71%. Na wzrosty miały wpływ dane o dobrym popycie, ograniczenia produkcji w Chinach oraz rosnące prognozy zużycia miedzi dzięki rozwojowi samochodów elektrycznych. Rozpoczynający się sezon huraganów spowodował spore zawirowania na rynku ropy. Czasowe wyłączenia rafinerii w USA spowodowały z jednej strony spadek ceny ropy WTI o 5,86%, z drugiej strony ceny benzyny wrosły o 25%. Najsłabiej w sierpniu zachowywał się segment rolny - opady deszczu w Brazylii, podniesienie prognoz dla zbiorów w USA oraz bardzo dobre dane o żniwach w Rosji spowodowały spadki cen surowców rolnych średnio o ok. 6%. Ostatecznie indeks TR/CC CRB spadł w sierpniu o 0,98%. Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców wzrósł w sierpniu o 1,06% przy spadku indeksu TR/CC CRB o 0,98%.

12.09.2017 BPH Superior Pieniężny - Komentarz zarządzającego

Miesięczna stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w sierpniu 0,23% Największym kontrybutorem okazały się polskie obligacje Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu mimo niewielkiego udziału w aktywach subfunduszu. Zanotowały one największe wzrosty cen od czerwca br. (indeks szerokiego rynku wzrósł o 0,56%), jedne z większych spośród obligacji w regionie. Skarbowe obligacje zmiennokuponowe, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w sierpniu pozytywnie kontrybuowały do wyniku subfunduszu, zwłaszcza te o zapadalności do 5 lat (wzrost miesięczny od 0,1 do 0,15%). Stabilny dochód z marży odsetkowej przyniosła korporacyjna część portfela, zarówno denominowana w PLN jak i w "twardych walutach".

12.09.2017 BPH Skarbowy - Komentarz zarządzającego

Miesięczna stopa zwrotu subfunduszu w sierpniu wyniosła 0,14% Największym kontrybutorem okazały się polskie obligacje Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu mimo niewielkiego udziału w aktywach subfunduszu. Zanotowały one największe wzrosty cen od czerwca br. (indeks szerokiego rynku wzrósł o 0,56%), jedne z większych spośród obligacji w regionie. Skarbowe obligacje zmiennokuponowe, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w sierpniu pozytywnie kontrybuowały do wyniku subfunduszu, zwłaszcza te o zapadalności do 5 lat (wzrost miesięczny od 0,1 do 0,15%). Stabilny dochód z marży odsetkowej przyniosła korporacyjna część portfela, zarówno denominowana w PLN jak i w "twardych walutach".

1  2  3  4  5  6  7  8  9    39