Wróć do Notowania i analizy

Wszystkie komentarze

20.04.2017 Udany debiut Dino

Wczorajsza sesja przyniosła bardzo udany debiut spółki Dino Polska. Jest to jeden z większych debiutów od kilku lat (od 2013), w którym wartość sprzedawanych akcji wyniosła ponad 1,6 mld złotych. Jasna ekspozycja na polskiego konsumenta na tyle spodobała się inwestorom, szczególnie zagranicznym, że mimo wysokich wskaźników wyceny popyt znacznie przekraczał podaż akcji. Zaowocowało to udanym debiutem, który rozpoczął się prawie 8% zyskiem dla inwestorów indywidualnych. Na koniec notowań zysk ten wzrósł do prawie 12%. Takie wyniki debiutantów przypominają najlepsze czasy z historii GPW i pokazują bardzo dobrą kondycję rynku w ostatnich miesiącach.

13.04.2017 BPH FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

W marcu na rynkach akcji panowały mieszane nastroje. Nasze lokalne indeksy WIG oraz WIG20 spadły po blisko 0,7%. Więcej stracił MWIG40 bo blisko 2%. Na przeciwnym biegunie był indeks  najmniejszych spółek SWIG80, który zyskał ponad 3,2%. Na świecie nastroje były mieszane. S&P500 oscylował wokół zera, Nasdaq zyskał blisko 1,5%, natomiast DAX zyskał ponad 4%.
Fundusz nie zmienia swoje strategii i nadal koncentruje się na małych i średnich spółkach, co przyniosło efekt w postaci pozytywnej stopy zwrotu. Alokacja na portfelu oscyluje wokół 50-60%.
Można powiedzieć, że po dobrych kilku miesiącach wzrostów na rynek akcji powrócił spokój. W najbliższym czasie rynki będą czekać na wynik wyborów we Francji, a w dłuższym horyzoncie w Niemczech. W marcu BPH FIO Strategii akcyjnej wypracował wysoką stopę zwrotu na poziomie 1,97%.

13.04.2017 BPH Selektywny - Komentarz zarządzającego

Po kilku miesiącach dynamicznych wzrostów na spółkach z MIDWIGu marzec przyniósł lekkie wytchnienie. Indeks małych i średnich spółek zanotował spadek o prawie 2%. Hossa rynkowa z ostatnich miesięcy zachęciła spółki do debiutu giełdowego. Ruszyły zapisy na długo wyczekiwaną ofertę spółki Dino Polska. Duży apetyt na wzrostowe spółki skutkował ogromnym popytem na akcje ze strony inwestorów zarówno z Polski jak i zagranicy. Subfundusz BPH Selektywny zanotował w marcu bardzo dobry wynik na poziomie 1,68%. Tak wysoki wynik był efektem przede wszystkim inwestycji w małe spółki.

13.04.2017 BPH Akcji Rynków Wschodzących - Komentarz zarządzającego

Marzec był miesiącem niewielkiej korekty na wschodzących rynkach akcji. Słabiej radziły sobie Rosja, kraje ameryki łacińskiej (spadek cen surowców) i Chiny, natomiast lepiej Korea i Tajwan. Dzięki osłabieniu USD do walut lokalnych indeks MSCI EM wzrósł o 2,35% w marcu, jednakże wyrażony w PLN niewiele się zmienił, spadając o 0,32%. Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących w marcu ze stopą zwrotu na poziomie 0,02% zakończył miesiąc na bardzo zbliżonym poziomie.

13.04.2017 BPH Akcji Dynamicznych Spółek - Komentarz zarządzającego

Po 18 procentowej hossie na MIDWIGu od początku listopada 2016 r. przyszedł czas na ostudzenie nastrojów. Indeks "Misiów" w marcu był na czerwono notując spadek o 1,99%. Podobny scenariusz rozgrywany był na warszawskich blue chipach. Marzec to wycena indeksu WIG20 niższa o 0,7%. Zdecydowanie lepiej zachowywały się małe spółki, sWIG80 wzrósł o 3,2%. Ożywienie na rynku zaowocowało pojawieniem się nowych spółek na warszawskim parkiecie. Proces IPO przeprowadziła spółka Griffin oraz rozpoczęła się długo oczekiwana sprzedaż akcji spółki Dino Polska. Zainteresowanie tą ostatnią ofertą przerosło oczekiwania wszystkich do tego stopnia, że przesunięto górny przedział cenowy. Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował w miesiącu marcu bardzo dobry wynik  0,57%, 2,35% powyżej benchmarku. Tak wysoka wycena jednostki względem benchmarku to efekt przede wszystkim dobrej selekcji spółek.

13.04.2017 BPH Dywidendowy - Komentarz zarządzającego

W marcu rynek akcji polskich był pod wpływem korekty i realizacji zysków po bardzo dobrym zachowaniu z poprzednich okresów. WIG spadł o 0,67%. Pozostałe europejskie rynki akcji poradziły sobie znacznie lepiej z DAX rosnącym  4,04%, płaskim S&P500 i austriackim ATX rosnącym o 3,26%.  Na tym tle subfundusz BPH Dywidendowy zachował się relatywnie lepiej od rynku polskiego i wzrósł o 3,26%.  W marcu nastąpiła również wypłata pierwszej historycznej dywidendy z funduszu dla jego uczestników. Wyniosła 6,1 PLN na jednostkę co odpowiada ok. 4,8% stopie dywidendy. (Raportowana stopa zwrotu za marzec w wysokości -1,72% uwzględnia wypłaconego uczestnikom dochodu w wysokości 4,8%).

13.04.2017 BPH Superior Rynku Surowców - Komentarz zarządzającego

Rynek surowców po stabilnym początku roku, w marcu przeszedł niewielką korektę. Indeks TR/CC CRB spadł o 2,49%. Korekta, to cały czas pokłosie mocnych wzrostów na koniec 2016 roku. W segmencie energii, kolejne dane sugerujące utrzymujący się wzrost zapasów ropy na świecie, zachwiały wiarę inwestorów w trwałość odbicia cen ropy. Realizacja zysków i zamykanie rekordowo długich pozycji na ropie spowodowało jej przecenę o -6,31%. Cena miedzi była niższa o 1,9%, pracownicy w kopalni Escondida porozumieli się z pracodawcą i zakończyli blisko miesięczny strajk. Końcówka miesiąca była już lepsza dla rynku surowców - inwestorzy zdali sobie sprawę, że wzrost zapasów ropy wynikał z przestojów remontowych w rafineriach - po ich zakończeniu, dane o popycie na ropę poprawiły się. Ostatecznie w marcu fundusz BPH Superior Rynku Surowców spadł o 1,72%.

13.04.2017 BPH Superior Pieniężny - Komentarz zarządzającego

Trudności Donalda Trumpa w procedowaniu w Kongresie reformy służby zdrowia zaowocowały zmianą oczekiwań rynków finansowych w zakresie tempa w jakim wdrożone zostaną jego pozostałe obietnice wyborcze (obniżka podatków, wzrost wydatków infrastrukturalnych). Lepsze nastroje inwestorów zagranicznych przełożyły się na wyraźne umocnienie polskiego długu – rentowności obligacji 10-letnich spadły o ponad 30 punktów bazowych. Zyskiwały również papiery zmiennokuponowe o zapadalności powyżej 3 lat - odpowiednio od 0,1% do 0,4%. Dobry wynik funduszu na tle benchmarku i konkurencji był efektem zakładu na zawężenie tzw. asset swap w segmencie 4-letnim, przeważenia papierów zminnokuponowych o dłuższych okresach zapadalności oraz dobrego zachowania portfela obligacji korporacyjnych. Dzięki temu subfundusz w marcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,28%.

13.04.2017 BPH Globalny Żywności i Surowców - Komentarz zarządzającego

Rynek surowców po stabilnym początku roku, w marcu przeszedł niewielką korektę. Indeks TR/CC CRB spadł o 2,49%. Korekta, to cały czas pokłosie mocnych wzrostów na koniec 2016 roku. W segmencie energii, kolejne dane sugerujące utrzymujący się wzrost zapasów ropy na świecie, zachwiały wiarę inwestorów w trwałość odbicia cen ropy. Realizacja zysków i zamykanie rekordowo długich pozycji na ropie spowodowało jej przecenę o -6,31%. Cena miedzi była niższa o 1,9%, pracownicy w kopalni Escondida porozumieli się z pracodawcą i zakończyli blisko miesięczny strajk. Końcówka miesiąca była już lepsza dla rynku surowców - inwestorzy zdali sobie sprawę, że wzrost zapasów ropy wynikał z przestojów remontowych w rafineriach - po ich zakończeniu, dane o popycie na ropę poprawiły się. Ostatecznie w marcu fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców spadł o 1,2%.

13.04.2017 BPH Pieniężny - Komentarz zarządzającego

Trudności Donalda Trumpa w procedowaniu w Kongresie reformy służby zdrowia zaowocowały zmianą oczekiwań rynków finansowych w zakresie tempa w jakim wdrożone zostaną jego pozostałe obietnice wyborcze (obniżka podatków, wzrost wydatków infrastrukturalnych). Lepsze nastroje inwestorów zagranicznych przełożyły się na wyraźne umocnienie polskiego długu – rentowności obligacji 10-letnich spadły o ponad 30 punktów bazowych. Zyskiwały również papiery zmiennokuponowe o zapadalności powyżej 3 lat - odpowiednio od 0,1% do 0,4%. Dobry wynik funduszu na tle benchmarku i konkurencji był efektem zakładu na zawężenie tzw. asset swap w segmencie 4-letnim, przeważenia papierów zminnokuponowych o dłuższych okresach zapadalności oraz dobrego zachowania portfela obligacji korporacyjnych. Dzięki temu subfundusz w marcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,30%.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    35