Wróć do Notowania i analizy

Wszystkie komentarze

11.05.2017 BPH Superior Rynku Surowców - Komentarz zarządzającego

Mimo dobrych danych płynących ze światowej gospodarki w pierwszej połowie kwietnia (podwyżka prognoz światowego PKB przez IMF, dobre dane z Chin o eksporcie/imporcie), miesiąc zakończył się spadkami. Przesądził rynek energii, który mimo wcześniejszych mocnych wzrostów, zakończył miesiąc spadkiem przez mniejszy niż oczekiwano spadek zapasów ropy w USA co po raz kolejny wzbudziło obawy inwestorów o stan rynku. Duża liczba spekulacyjnych długich pozycji na niektórych towarach, spowodowała przecenę i "oczyszczenie” rynku. Fundamenty sektora są niezmienione. Czerwcowa decyzja OPEC o podtrzymaniu ograniczeń produkcji, pomoże rynkowi ropy. W tych warunkach BPH Superior Rynku Surowców poradził sobie relatywnie lepiej, spadek wyniósł 0,63% przy spadku benchmarku o 1,65%. Pomogły lepsze notowania spółek naftowych, które mimo wahań cen ropy, raportowały dobre wyniki.

11.05.2017 BPH FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

W kwietniu rynek kontynuował dobrą passę z ostatnich kilku miesięcy. Rosły indeksy głównych parkietów na świecie, i tak S&P500 zyskał 0,9%; Nasdaq +2,3%; DAX +1,0%. W tym samym kierunku podążał również rynek w Warszawie, gdzie najmocniej bo ponad 9% zyskał WIG20. Znacznie mniej bo + 2,4% wzrósł indeks MWIG; lekki 0,5% spadek zanotował natomiast SWIG80. Dobrej koniunkturze na rynkach akcji sprzyja m.in. stabilizacja nastrojów w Europie, czego przejawem jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich we Francji kandydata bardziej „proeuropejskiego”. Póki co na horyzoncie nie widać jakiś realnych ryzyk, tak więc dobry sentyment powinien się utrzymywać w dalszym ciągu. Fundusz utrzymuje alokację w akcjach na poziomie zbliżonym do 55-60% i szuka okazji do inwestycji w segmencie małych i średnich spółek. Ta polityka nie powinna się raczej zmienić w najbliższym czasie. BPH FIO Strategii Akcyjnej w kwietniu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,63%.

11.05.2017 BPH Selektywny - Komentarz zarządzającego

Po niewielkiej marcowej korekcie, w kwietniu MIDWIG kontynuował swój 9 letni wzrostowy trend i wyznaczył kolejny szczyt. Kwietniowy wzrost indeksu wyniósł 2,4%. Najwięcej w tym miesiącu dały zarobić akcje Kruka. Oczekiwania co do bardzo dobrych wyników i pozytywnych informacji z rynku włoskiego zmaterializowały się i przełożyły na prawie 19% wzrost ceny tegoż waloru. Na drugim końcu znalazł się tegoroczny ulubieniec inwestorów, czyli CD Projekt. Po ponad 40% wzroście cen papieru w pierwszym kwartale tego roku, w kwietniu kapitalizacja spółki zmalała o prawie 9%. Najsłabszym indeksem okazał się z kolei marcowy lider, czyli SWIG (-0,5%). Uwagę inwestorów na pewno przykuł spektakularny spadek cen (-35%) spółki CI Games, która rozczarowała debiutem swojej gry Sniper Ghost Warrior 3. Na rynku IPO powiało dużym optymizmem wraz z debiutem spółki Dino Polska. Pierwszego dnia notowań akcje dały zarobić ok 12%. Biorąc pod uwagę kapitalizację spółki i relatywnie wysoki poziom free floatu można oczekiwać, że przy najbliższej rewizji akcje spółki Dino Polska wejdą w skład indeksu MIDWIG. Na tym tle subfundusz BPH Selektywny odnotował dobry wynik na poziomie 0,92%.

11.05.2017 BPH Akcji Rynków Wschodzących - Komentarz zarządzającego

Kwiecień zapisał się dobrze dla inwestorów na rynkach wschodzących. Indeks MSCI EM wzrósł w przeciągu miesiąca o 2,04 % w USD. Niestety umocnienie złotówki do USD, z którym mieliśmy do czynienia w przeciągu miesiąca zniwelowało większość tego wzrostu, w efekcie w PLN wzrost wyniósł 0,23%. W kolejnych okresach nie oczekujemy już tak dynamicznego umocnienia złotówki. Dobrze zachowywał się indeks turecki, gdzie po referendum konstytucyjnym spadło postrzeganie ryzyka kraju - wzrost o 6,4%. Relatywnie słabo zachowywał sie indeks chiński - obostrzenia dla spekulacyjnej części rynku finansowego spowodowały przecenę indeksu o 2,1%.  W tych uwarunkowaniach BPH Akcji Rynków Wschodzących spadł o 0,32%.

11.05.2017 BPH Akcji Dynamicznych Spółek - Komentarz zarządzającego

Po marcowej korekcie w kwietniu nie zostało już śladu. Najsilniej zachowywały sie duże spółki. Indeks WIG20 wzrósł o 9,23%. Liderami tego wzrostu była spółka JSW, której cena wzrosła o 25% w ślad za dynamicznym wystrzałem ceny węgla koksującego. Ponadto spółki paliwowe nadal notują swoje rekordowe wyceny. PKN Orlen od początku roku wzrósł o 36% a Lotos aż o 58% przy wzroście indeksu WIG20 o 22%. Wśród spółek MIDWIG'owych największą gwiazdą w kwietniu była spółka Kruk, która w oczekiwaniu na dobre wyniki kwartalne dała zarobić inwestorom prawie 19%.  Najsłabiej zachowywały się małe spółki. Indeks SWIG spadł o 0,5% a najbardziej spektakularny spadek, bo aż o 35%, zanotowała spółka CI Games, po słabym debiucie swojej gry Sniper Ghost Warrior 3. Do istotnych wydarzeń tego miesiąca należy także zaliczyć udany debiut spółki Dino Polska. Udany, ponieważ przy znacznym wolumenie akcje spółki zyskiwały tego dnia ok 10%. Można spodziewać się, że akcje operatora sieci supermarketów wejdę przy najbliższej rewizji w skład indeksu MIDWIG. W kwietniu stopa zwrotu z subfunduszu BPH Akcji Dynamicznych Spółek wyniosła 2,37% i była 0,5% powyżej benchmarku.

11.05.2017 BPH Dywidendowy - Komentarz zarządzającego

Po słabszym marcu, kwiecień zapisał się bardzo dobrze w pamięci inwestorów. Indeks WIG wzrósł o 6,4%, przy czym większość wzrostu wykazały spółki z WIG 20 (+9,23%); mWIG40 wzrósł o 2,4%, sWIG80 spadł o 0,5%. Na pozostałych rynkach miesiąc również zakończył się wzrostami - istotnego impulsu dodała wiadomość o wynikach 1 tury wyborów we Francji i prowadzeniu "proeuropejskiej" opcji. Indeks DAX wzrósł o 1%, praski PX o 2,7%, węgierski BUX wzrósł o 4,2%, a austriacki ATX o 6,4% - głównie dzięki dobrym wynikom spółki OMV . Ogólnoeuropejski indeks spółek dywidendowych EuroStoxx30 wzrósł o 0,5%. W tych uwarunkowaniach subfundusz BPH Dywidendowy wzrósł o 1,95%.

11.05.2017 BPH Globalny Żywności i Surowców - Komentarz zarządzającego

Mimo dobrych danych płynących ze światowej gospodarki w pierwszej połowie kwietnia (podwyżka prognoz światowego PKB przez IMF, dobre dane z Chin o eksporcie/imporcie), miesiąc zakończył się spadkami. Przesądził rynek energii, który mimo wcześniejszych mocnych wzrostów, zakończył miesiąc spadkiem przez mniejszy niż oczekiwano spadek zapasów ropy w USA co po raz kolejny wzbudziło obawy inwestorów o stan rynku. Duża liczba spekulacyjnych długich pozycji na niektórych towarach, spowodowała przecenę i "oczyszczenie” rynku. Fundamenty sektora są niezmienione. Czerwcowa decyzja OPEC o podtrzymaniu ograniczeń produkcji, pomoże rynkowi ropy. W tych warunkach BPH Globalny Żywności i Surowców poradził sobie relatywnie lepiej, spadek wyniósł 0,98% przy spadku benchmarku o 1,65%. Pomogły lepsze notowania spółek ropnych, które mimo wahań na tym rynku raportowały dobre wyniki.

11.05.2017 BPH Superior Pieniężny - Komentarz zarządzającego

Wyraźne zwycięstwo E. Macrona w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji stało się bodźcem do dalszego zawężania spreadów kredytowych na europejskich rynkach. Dobry sentyment nie ominął polskich papierów zmiennokuponowych, których indeks zyskał około 0,25%, co było głównym źródłem wyniku funduszu. Pozytywnie kontrybuowały również tzw. pozycje asset-swap w segmencie 4 lat oraz portfel papierów korporacyjnych. Rentowności papierów skarbowych stałokuponowych nie uległy w minionym miesiącu istotnym zmianom. Uczestnicy rynku próbują rozgryźć źródło rozbieżności między danymi twardymi z globalnej gospodarki (te ostatnio rozczarowują) a wskaźnikami wyprzedającymi (odnotowującymi dobre momentum). BPH Superior Pieniężny w kwietniu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,19%.

11.05.2017 BPH Skarbowy - Komentarz zarządzającego

Wyraźne zwycięstwo E. Macrona w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji stało się bodźcem do dalszego zawężania spreadów kredytowych na europejskich rynkach. Dobry sentyment nie ominął polskich papierów zmiennokuponowych, których indeks zyskał około 0,25%, co było głównym źródłem wyniku funduszu. Pozytywnie kontrybuowały również tzw. pozycje asset-swap w segmencie 4 lat oraz portfel papierów korporacyjnych denominowanych w walutach twardych. Rentowności papierów skarbowych stałokuponowych nie uległy w minionym miesiącu istotnym zmianom. Uczestnicy rynku próbują rozgryźć źródło rozbieżności między danymi twardymi z globalnej gospodarki (te ostatnio rozczarowują) a wskaźnikami wyprzedającymi (odnotowującymi dobre momentum). BPH Skarbowy w kwietniu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,14%.

11.05.2017 BPH Pieniężny - Komentarz zarządzającego

Wyraźne zwycięstwo E. Macrona w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji stało się bodźcem do dalszego zawężania spreadów kredytowych na europejskich rynkach. Dobry sentyment nie ominął polskich papierów zmiennokuponowych, których indeks zyskał około 0,25%, co było głównym źródłem wyniku funduszu. Pozytywnie kontrybuowały również tzw. pozycje asset-swap w segmencie 4 lat oraz portfel papierów korporacyjnych denominowanych w walutach twardych. Rentowności papierów skarbowych stałokuponowych nie uległy w minionym miesiącu istotnym zmianom. Uczestnicy rynku próbują rozgryźć źródło rozbieżności między danymi twardymi z globalnej gospodarki (te ostatnio rozczarowują) a wskaźnikami wyprzedającymi (odnotowującymi dobre momentum). BPH Pieniężny w kwietniu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,23%.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    37