Wróć do Notowania i analizy

Komentarze do wyników funduszy

09.08.2017 BPH Superior Rynku Surowców - Komentarz zarządzającego

Lipiec był najlepszym miesiącem na rynku surowców od początku roku. W ślad za poprawą danych PMI w Chinach oraz wzrostem salda import/eksport zaczęły podążać ceny surowców. Kolejne strajki w kopalniach oraz ograniczanie prognoz wydobycia pozytywnie wpłynęło na ceny miedzi, rosnącej w przeciągu miesiąca o 7,13%. Notowania cen ropy również wzrosły o satysfakcjonujące 8,97% dzięki spadkowi zapasów ropy w USA oraz raportowanemu ograniczeniu liczby nowych wiertni poszukujących "czarnego złota" na tym rynku. W efekcie subfundusz BPH Superior Rynku Surowców wzrósł w lipcu o 4,14%, pobijając tym samym wynik benchmarku rosnącego o 3,40%.

09.08.2017 BPH FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

W lipcu na GPW nastroje były dość spolaryzowane. Dobrze zachowały się duże spółki, gdzie WIG oraz WIG20 zyskały odpowiednio 2,59% oraz 3,23%. Słabiej zachował się indeks średnich spółek mWIG40, który zyskał 0,48%, natomiast zupełnie odmiennie zachował się indeks najmniejszych spółek sWIG80, który spadł 2,83%. Słabe nastroje na małych spółkach wydają się być spowodowane kilkoma przyczynami. Po pierwsze niektóre z nich pokazały słabsze wyniki, np. Forte. Po drugie obroty w tym segmencie rynku są mizerne, co powoduje, że zmiany cen często odbywają się przy znikomych wolumenach, a po trzecie fundusze inwestujące w tym segmencie rynku, nie mają nabyć, a raczej umorzenia. Wszystkie te przyczyny powodują, że inwestorzy nawet pomimo występujących czasem okazji cenowych omijają ten segment rynku. Na rynkach zachodnich mieliśmy mieszane nastroje; wzrosły S&P500 o 1,93% oraz Nasdaq o 3,38%, natomiast DAX spadł o 1,68%. Fundusz niezmiennie trzyma alokację na poziomie 55-60%, w zdecydowanej większości w małych i średnich spółkach, a jego stopa zwrotu za lipiec była lekko ujemna. Do końca wakacji, jeśli na świecie nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, należy liczyć się z mniejszą zmiennością.

09.08.2017 BPH Selektywny - Komentarz zarządzającego

Lipiec nie przyniósł znaczącej zmiany wyceny jednostki subfunduszu BPH Selektywnego. Wzrost o 0,07% znacząco odbiega od tego, do czego przyzwyczajeni byli klienci tego subfunduszu od początku tego roku. Stopa zwrotu YTD wyniosła 7,15%. W lipcu w sektorze małych i średnich spółek panował raczej negatywny sentyment. Wiele spółek opublikowało komunikaty informujące o pogorszeniu zysków w drugim kwartale tego roku (Neuca, Alumetal, Forte) co doprowadziło do dużej przeceny ich walorów. Stopa zwrotu z indeksu sWIG80 wyniosła w tym miesiącu -2,83%, przy wzroście mWIG40 o 0,48%. Do pozytywnych wydarzeń nie można także zaliczyć debiutu spółki PLAY na warszawskim parkiecie. W ciągu pierwszych 2 godzin notowań cena walorów telekomu spadła do poziomu poniżej 34 zł (ok. -5%). Ostatecznie dzień zakończył się mniej dramatycznie, bo spadkiem na poziomie jedynie -1,4%.

09.08.2017 BPH Akcji Rynków Wschodzących - Komentarz zarządzającego

Kolejny dobry miesiąc dla inwestorów na globalnych rynkach wschodzących. Optymizm inwestorów i rajd w poszukiwaniu wyższych rentowności osłabia USD i umacnia waluty "wschodzących" gospodarek. Po korupcyjnych problemach rządu brazylijskiego, uspokojenie sytuacji politycznej i powrót na ścieżkę reform sprawił, że brazylijska Bovespa ponownie wysuwa się na pozycję lidera. Wzrost w USD wyniósł 10,77%, natomiast 7,83% wyrażany w PLN. Dobrze radziła sobie giełda turecka z indeksem BIST100 rosnącym o 7,08% (3,93% w PLN), oraz giełda indyjska z indeksem Sensex rosnącym o 5,15% w IND oraz 3,36% w PLN. Indeks MSCI EM wzrósł o 5,48% w USD oraz 3,23% w PLN.  Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących wzrósł w lipcu o 3,27%.

09.08.2017 BPH Akcji Dynamicznych Spółek - Komentarz zarządzającego

Wakacyjny lipiec minął pod znakiem deszczowej pogody i słabego sentymentu na małych i średnich spółkach. Rozpoczął się sezon wyników kwartalnych a wraz z nim wiele spółek opublikowało komunikaty z szacunkowymi danymi kwartalnymi. Dane te jednoznacznie wskazywały na pogorszenie wyników kwartalnych, a co z a tym idzie także rocznych. W ten sposób negatywnie zaskoczyła inwestorów Neuca, Alumetal czy Forte. Indeks MIDWIG wzrósł w tym miesiącu o 0,48%. sWIG80 był najsłabszy spośród warszawskich indeksów. Jego spadek wyniósł 2,83%. Długo oczekiwanym wydarzeniem był niewątpliwie debiut spółki PLAY. Debiutu tego na pewno nie można zaliczyć do udanych. Pierwszy dzień notowań przyniósł dużo emocji. W drugiej godzinie notowań akcje traciły nawet 5% a dzień ostatecznie zakończył się kursem na poziomie 35,50 zł, czyli -1,4%. W lipcu BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował wynik na poziomie -0,35%.

09.08.2017 BPH Dywidendowy - Komentarz zarządzającego

To był mieszany miesiąc na rynkach kapitałowych. Bardzo dobrze zachowywał się rynek polski z indeksem WIG rosnącym o 2,59%, przede wszystkim na notowaniach największych spółek (indeks WIG20 wzrósł o 3,23%). Na przeciwnym biegunie znajdowały się małe spółki skupione w sWIG80, który spadł o 2,83%. W regionie bardzo dobrze poradził sobie austriacki ATX, notujący kolejne rekordy - wzrósł o 3,58%.  Stosunkowo słabo poradził sobie niemiecki DAX - spadł o 1,68%. Na jego słabsze notowania zaczęło wpływać znaczne umocnienie USD do EUR osłabiające pozycję niemieckich eksporterów. Ten sam czynnik zadziałał w polskich małych i średnich spółkach eksportowych tracących na mocnym zachowaniu się złotówki. W efekcie subfundusz BPH Dywidendowy wzrósł w skali miesiąca o 0,12%.

09.08.2017 BPH Globalny Żywności i Surowców - Komentarz zarządzającego

Lipiec był najlepszym miesiącem na rynku surowców od początku roku. W ślad za poprawą danych PMI w Chinach oraz wzrostem salda import/eksport zaczęły podążać ceny surowców. Kolejne strajki w kopalniach oraz ograniczanie prognoz wydobycia pozytywnie wpłynęło na ceny miedzi, rosnącej w przeciągu miesiąca o 7,27%. Notowania cen ropy również wzrosły o satysfakcjonujące 8,97% dzięki spadkowi zapasów ropy w USA oraz raportowanemu ograniczeniu liczby nowych wiertni poszukujących "czarnego złota" na tym rynku. W efekcie subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców wzrósł w lipcu o 4,16%, bijąc tym samym wynik benchmarku rosnącego o 3,40%.

09.08.2017 BPH Superior Pieniężny - Komentarz zarządzającego

Na globalnych rynkach obligacji, najciekawszym wydarzeniem lipca było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym M. Draghi bezskutecznie próbował uspokoić rynki finansowe odnośnie perspektyw polityki pieniężnej w strefie euro. Notowania polskich papierów skarbowych były relatywnie odporne na ryzyko polityczne związane z procedowaną w parlamencie reformą sądownictwa, potencjalnie ograniczającą zasadę trójpodziału władzy. Większą wrażliwość wykazywał za to kurs euro do złotego. Papiery zmiennokuponowe oraz obligacje krótkoterminowe kontynuowały dobrą passę z poprzednich miesięcy, czemu wyraźnie pomagał brak podaży ze strony Ministerstwa Finansów. BPH Superior Pieniężny w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,21%.

09.08.2017 BPH Skarbowy - Komentarz zarządzającego

Na globalnych rynkach obligacji, najciekawszym wydarzeniem lipca było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym M. Draghi bezskutecznie próbował uspokoić rynki finansowe odnośnie perspektyw polityki pieniężnej w strefie euro. Notowania polskich papierów skarbowych były relatywnie odporne na ryzyko polityczne związane z procedowaną w parlamencie reformą sądownictwa, potencjalnie ograniczającą zasadę trójpodziału władzy. Większą wrażliwość wykazywał za to kurs euro do złotego. Papiery zmiennokuponowe oraz obligacje krótkoterminowe kontynuowały dobrą passę z poprzednich miesięcy, czemu wyraźnie pomagał brak podaży ze strony Ministerstwa Finansów. BPH Skarbowy w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,17%.

09.08.2017 BPH Pieniężny - Komentarz zarządzającego

Na globalnych rynkach obligacji, najciekawszym wydarzeniem lipca było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym M. Draghi bezskutecznie próbował uspokoić rynki finansowe odnośnie perspektyw polityki pieniężnej w strefie euro. Notowania polskich papierów skarbowych były relatywnie odporne na ryzyko polityczne związane z procedowaną w parlamencie reformą sądownictwa, potencjalnie ograniczającą zasadę trójpodziału władzy. Większą wrażliwość wykazywał za to kurs euro do złotego. Papiery zmiennokuponowe oraz obligacje krótkoterminowe kontynuowały dobrą passę z poprzednich miesięcy, czemu wyraźnie pomagał brak podaży ze strony Ministerstwa Finansów. BPH Pieniężny w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,24%.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    37