Wróć do Notowania i analizy

Bieżące

05.10.2016 Komentarz z dnia 2016-10-05

Ostatnie dni to wysoka zmienność cen surowców energetycznych. Zmieniające się oczekiwania i kolejne dane produkcyjne poruszały ropą w korytarzu 45-50USD/bbl. W środę doszło do przełomu. Na spotkaniu państw OPEC w Algierze udało się osiągnąć konsensus - organizacja postanowiła ograniczyć wielkość swojego wydobycia z 33,5 mln bbl/dzień obecnie do 32,5-33 mlnm bbl/dzień. Na spotkaniu 30 listopada ma zostać szczegółowo ustalony plan produkcji na poszczególne kraje. Jako, że wcześniej rynek powątpiewał w możliwość osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia, dlatego jej ogłoszenie spowodowało blisko 6% wzrost cen ropy. Jeżeli do porozumienia dołączy Rosja, zamrażając swoje, rosnące ostatnio wydobycie, pozwoliłoby to na trwały wzrost cen i wybicie ponad 50 USD/bbl. Część rynku nadal pozostaje sceptyczna co do tego porozumienia, ponieważ mimo ustalonego ogólnego celu, poszczególne państwa pomogą wykazać opór przed dobrowolnym ograniczeniem produkcji, zwłaszcza w perspektywie zgłaszanej przez Iran, Libię i Nigerią chęci zwiększenia wydobycia. Przed 30 listopada na pewno możemy oczekiwać utrzymania podwyższonej zmienności cen ropy.

05.05.2016 Komentarz z dnia 2016-05-05

Bieżący rok raczej nie rozpieszcza akcjonariuszy wielkością wypłacanej dywidendy w polskich blue chipach. Kolejne lata mogą nie przynieść tu istotnych zmian. Uważamy, że do spółek należy podchodzić selektywnie i analizować poszczególne przypadki. Ze strony rządu płyną często sprzeczne komunikaty co do sektora energetycznego – mają rozpoczynać nowe strategiczne inwestycje oraz ratować górnictwo, a przy okazji wesprzeć budżet dywidendą. Dywidenda z tego sektora w kolejnych latach może być niższa przez zwiększające się zadłużenie energetyki związane inwestycjami. Sektor bankowy już rok temu zmniejszył dywidendy przez nowe regulacje, wyższe wymogi ostrożnościowe, BFG oraz ratowanie SKOK-ów. Bieżący rok jest trochę lepszy, bo np. BZ WBK wrócił do tradycji dzielenia się zyskiem. Natomiast PKO BP mimo komfortowej sytuacji kapitałowej, może po raz drugi wstrzymać się z wyplatą w zależności od rekomendacji KNF. Ustawa o podatku bankowym nie poprawia sytuacji, ewentualne wprowadzenie ustawy „frankowej” osłabi bilanse banków i uniemożliwi wypłacanie zysków akcjonariuszom w przyszłości. Okazji dywidendowych szukamy zatem wśród spółek zagranicznych oraz polskich małych i średnich spółek, które systematycznie poprawiają wyniki i dzielą się rosnącymi zyskami z akcjonariuszami.

29.01.2016 Komentarz z dnia 2016-01-29

Uwaga inwestorów na rynku surowców skupiona jest na cenach ropy. Widmo rosnącej nadpodaży sprowadziło jej cenę do nowych wieloletnich minimów. W ciągu pierwszych 20 dni nowego roku cena ropy WTI spadła o 28% do 26,5 USD/bbl. Tak szybki spadek pociągnął za sobą słabość walut krajów eksporterów ropy, z rublem tracącym 11,4% do USD. Wysoka dynamika spadku wywołuje konieczność rewizji planów finansowych w tych krajach uwzględniających niższe dochody budżetowe. Problemy fiskalne krajów eksporterów pomogły ożywić nadzieje inwestorów na skoordynowane ograniczenie produkcji przez kraje OPEC oraz Rosję, nadzieje podsycone komentarzami płynącymi z tych krajów o irracjonalności tak niskich cen ropy. W efekcie w ciągu kolejnych kilku dni ceny ropy wzrosły o 20% i odrobiły większość wcześniejszych spadków. Oczekujemy utrzymania podwyższonej zmienności cen ropy w najbliższych dniach. Ewentualne potwierdzenie spekulacji o ograniczeniu wydobycia przełożyłoby się na trwalsze ożywienie cen.