Wróć do Notowania i analizy

Bieżące

20.04.2017 Udany debiut Dino

Wczorajsza sesja przyniosła bardzo udany debiut spółki Dino Polska. Jest to jeden z większych debiutów od kilku lat (od 2013), w którym wartość sprzedawanych akcji wyniosła ponad 1,6 mld złotych. Jasna ekspozycja na polskiego konsumenta na tyle spodobała się inwestorom, szczególnie zagranicznym, że mimo wysokich wskaźników wyceny popyt znacznie przekraczał podaż akcji. Zaowocowało to udanym debiutem, który rozpoczął się prawie 8% zyskiem dla inwestorów indywidualnych. Na koniec notowań zysk ten wzrósł do prawie 12%. Takie wyniki debiutantów przypominają najlepsze czasy z historii GPW i pokazują bardzo dobrą kondycję rynku w ostatnich miesiącach.

25.11.2016 Trumpolina na giełdach

Reakcja rynku akcji po wygranych wyborach przez Trumpa jest zaskakująca i świadczy o wyprzedaniu rynku amerykańskiego przed wyborami. Trudno sobie wyobrazić, aby nowy prezydent nie zrealizował przynajmniej części obietnic wyborczych. Te obietnice na pierwszy rzut oka mogą się wydawać dobre dla ameryki, ale niekoniecznie muszą być dobre dla świata. Ostatnie dekady wzrostu gospodarczego na świecie opierały się wzroście znaczenia handlu międzynarodowego. Wygląda na to, że korekta w tej polityce nie pomoże we wzroście gospodarczym i wycenie spółek, które generowały większość wyników w rozwoju znaczenia handlu międzynarodowego. Spadek w obrotach międzynarodowych może również oznaczać wzrost cen i przynajmniej częściowy powrót do normalizacji stóp procentowych. Byłby to jeden z bardzo pożądanych efektów zmiany polityki w USA oznaczający powrót do normalności w średnim i długim okresie. Jeżeli obietnice wydatków inwestycyjnych zostaną zrealizowane można oczekiwać lepszego sentymentu na rynku surowców i spółek silnie związanych z inwestycjami oraz dobrami trwałego użytku.

18.11.2016 Wzrost słabnie, ale nie pomaga polskim obligacjom

Pierwszy odczyt dynamiki PKB w Polsce za trzeci kwartał bieżącego roku to duże zaskoczenie dla inwestorów i ekonomistów. Wzrost na poziomie 2,5% r/r rozczarował wszystkich analityków, którzy zgłosili swoje prognozy oscylujące w pobliżu 3% r/r. Można domniemywać, ze negatywne na wzroście zaważyły inwestycje, które odnotowały spadek r/r na poziomie powyżej 5%. Rada Polityki Pieniężnej jednak nie wydaje się tym stanem zmartwiona. Wśród członków dominuje pogląd, że spadek aktywności wynika z czynników jednorazowych w postaci mniejszej absorbcji środków z Funduszy Europejskich. Część spowolnienia można wyjaśnić w ten właśnie sposób. Świadczyć może o tym również widoczne hamowanie gospodarek krajów, których inwestycje opierają w dużej mierze o finansowanie z Europy Zachodniej jak Węgry, Czechy lub Słowacja. Te dane dają szacunek ile spadku zawdzięczamy czynnikom lokalnym a ile regionalnym/globalnym.

 

Czechy

Słowacja

Rumunia

Węgry

Polska

Niemcy

ΔPKB Q2 r/r

2,6%

3,8%

6,0%

2,8%

3,1%

1,8%

ΔPKB Q3 r/r

1,9%

3,0%

4,4%

2,0%

2,5%

1,7%

Słabe dane tylko na chwilę podniosły wartość polskiego długu. W godzinach popołudniowych ceny obligacji znowu obniżyły się a rentowności poszybowały w okolice niewidziane od 2,5 roku. Czynniki lokalne mają teraz drugoplanową rolę, współzmienność instrumentów istotnie wzrosła, a uwaga inwestorów skupiona jest na implikacjach zmiany warty w USA. Oczekujemy utrzymania się dużej nerwowości na rynku instrumentów stałodochodowych w najbliższych tygodniach. Rynkiem rządzą emocje a nie fundamenty, co skutkować może skokowymi zmianami cen przy relatywnie niesprzyjającym wskaźniku zysku do ryzyka. W najbliższym czasie poznamy część osób z gabinetu prezydenta Trumpa, co może pomóc w oszacowaniu potencjalnych skutków wprowadzenia nowej polityki w największej gospodarce świata.

03.11.2016 Jak wybory prezydenckie w USA wpływają na GPW

Od piątku 28 października wraz z pojawieniem się nowych informacji znacznie zwiększających ryzyko wyników wyborów prezydenckich w USA sytuacja na światowych giełdach uległa całkowitej zmianie. Początkowa reakcja na spadek poparcia dla H. Clinton nie była duża, jednak kolejne sondaże wyborcze potwierdziły wyrównanie się szans wyborczych obu kandydatów. Do tego czasu rynki akcji zakładały gładkie zwycięstwo demokratów i utrzymanie status quo establishmentu. Jednak ryzyko zmiany politycznej znacząco wzrosło, a jak wiemy rynki nie lubią niepewności. Ewentualna wygrana D. Trumpa 8 listopada przyniosłaby przynajmniej krótkoterminowego dalsze osunięcie indeksów. Patrząc na zapowiedzi kandydata republikanów ich ewentualna realizacja przyniosła by spore zmiany geopolityczne na świecie, a te mogłyby mieć duże konsekwencje dla gospodarki światowej w dłuższym terminie. Wygrana H. Clinton przyniosłaby, przynajmniej częściowo, uspokojenie na światowych rynkach.

05.10.2016 Komentarz z dnia 2016-10-05

Ostatnie dni to wysoka zmienność cen surowców energetycznych. Zmieniające się oczekiwania i kolejne dane produkcyjne poruszały ropą w korytarzu 45-50USD/bbl. W środę doszło do przełomu. Na spotkaniu państw OPEC w Algierze udało się osiągnąć konsensus - organizacja postanowiła ograniczyć wielkość swojego wydobycia z 33,5 mln bbl/dzień obecnie do 32,5-33 mlnm bbl/dzień. Na spotkaniu 30 listopada ma zostać szczegółowo ustalony plan produkcji na poszczególne kraje. Jako, że wcześniej rynek powątpiewał w możliwość osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia, dlatego jej ogłoszenie spowodowało blisko 6% wzrost cen ropy. Jeżeli do porozumienia dołączy Rosja, zamrażając swoje, rosnące ostatnio wydobycie, pozwoliłoby to na trwały wzrost cen i wybicie ponad 50 USD/bbl. Część rynku nadal pozostaje sceptyczna co do tego porozumienia, ponieważ mimo ustalonego ogólnego celu, poszczególne państwa pomogą wykazać opór przed dobrowolnym ograniczeniem produkcji, zwłaszcza w perspektywie zgłaszanej przez Iran, Libię i Nigerią chęci zwiększenia wydobycia. Przed 30 listopada na pewno możemy oczekiwać utrzymania podwyższonej zmienności cen ropy.

12.08.2016 Komentarz z dnia 2016-08-12

Na początku sierpnia Kancelaria Prezydenta (oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego) uczyniły pierwszy krok w sprawie rozwiązania problemu kredytów frankowych. Spready walutowe od spłacanych rat długu zaciągniętego w walucie CHF w okresie 2000 – 2011 zostaną zwrócone. Szacunkowy koszt dla banków to ok. 4mld PLN., co jest istotnie niższą wartością niż 16mld PLN wynikające z wcześniejszych propozycji. Jest to łagodny wymiar kary dla banków m.in. dzięki zastosowaniu dwóch bezpieczników: odsetki liczone będą od limitu kredytu na poziomie 350 tyś. PLN na osobę oraz wymogowi zwrotu 50% odsetek ustawowych od niesłusznie pobranych spreadów walutowych (wcześniejszy wymóg 100%). W dłuższym okresie rozwiązanie sprawy nie będzie jednak bezbolesne. Niebawem banki zostaną poinformowane o tzw. wagach ryzyka dla kredytów walutowych. Im większa waga, tym więcej kapitału bank zobowiązany jest odłożyć, aby pokryć potencjalne ryzyka związane z aktywem. Kapitał to najdroższa forma finansowania działalności banku (pozostałe to na przykład depozyty czy obligacje). Im więcej kapitału „pożera” aktywo, tym droższe staje się funkcjonowanie banku i niższa zyskowność podmiotu. Co więcej istnieje obawa, że przy zastosowaniu odpowiednio dużych wag pojawi się ryzyko emisji akcji w niektórych przypadkach. Mimo wszystko, prezentacja ustawy oraz komentarze osób zaangażowanych w pracę nad nią wskazują, że ryzyko skrajnego scenariusza np. upadku średniej wielkości banku w następstwie nowych legislacji związanych z kredytami walutowymi istotnie się zmniejszyło. To oznacza, że część premii za ryzyko jaka znajduje się w wycenie polskich aktywów ma szanse również spaść. Ma to szczególne znaczenie dla obligacji zmiennokuponowych, które przez lokalną niepewność nie mogły do tej pory skorzystać z globalnej hossy rynków kredytowych i spadających marż. Kolejna odsłona sprawy kredytów frankowych: październik 2016, gdy KNF wyda rekomendacje odnośnie wagi ryzyka dla kredytów walutowych.

02.08.2016 Komentarz z dnia 2016-08-02

Ostatnie tygodnie to renesans rynków rozwijających się. Indeks MSCI EM po ustanowieniu dołka w drugiej połowie stycznia systematycznie pnie się do góry. Obecnie zbliża się do wyznaczenia rocznego maksimum. Jest to próba zmiany trendu spadkowego, który od połowy 2011 roku zabrał rynkom rozwijającym się ponad 40% wartości od szczytowych wartości. Jest to zbieżne z zachowaniem rynku surowców, który również próbuje zbudować podstawę do zmiany trendu na pozytywny. Potwierdzeniem zmiany nastrojów na rynkach rozwijających się są również najwyższe napływy do funduszy dedykowanych do tych rynków. Trzeci tydzień lipca 2016 roku z kwotą 5,3 mld usd był najlepszy w tym zakresie od początku 2013 roku. W połączeniu z pogorszeniem stóp zwrotu na rynkach rozwiniętych dalsze przepływy kapitałów mogą pomóc w zbudowaniu pozytywnego trendu.

22.07.2016 Komentarz z dnia 2016-07-22

Po ogłoszeniu wyników referendum w Wielkiej Brytanii rentowności na globalnych rynkach obligacji istotnie zniżkowały. Na tej fali zyskały również polskie obligacje. Rodzimy indeks od tego czasu zwyżkował o 1%. Jednak od dwóch tygodni rynek znajduje się w letargu, nie wykazując trendu co do kolejnych ruchów. Obligacje 10-letnie osiągnęły tegoroczne minima. Wydaje nam się, że w nadchodzących tygodniach optymalną strategią będzie alokacja istotnej części aktywów w polskie skarbowe obligacje zmiennokuponowe. Ten segment rynku stanowi ¼ uniwersum obligacji denominowanych w PLN i nie znajduje odzwierciedlenia w najbardziej popularnych indeksach obligacji, typu Citi Poland GBI. Są to obligacje, których kupon, co 6 miesięcy ulega zmianie i „dostosowuje” się do stopy rynkowej. Jest ustalany na podstawie 6-cio miesięcznej stawki WIBOR co roku w styczniu i lipcu. Obecnie wynosi on 1.79%. Warto odnotować, że obligacje z terminem zapadalności powyżej 5 lat, notowane są z istotnym dyskontem do ceny wykupu. Oznacza to dodatkowy zarobek powyżej ustalonego kuponu – nazywany marżą. W naszej ocenie jej wartość w ostatnim czasie utrzymuje się na podwyższonym poziomie, co stanowi o atrakcyjności lokaty w tej formie papieru.

23.05.2016 Komentarz z dnia 2016-05-23

Nie był to udany kwartał pod względem wyników osiąganych przez spółki na warszawskiej giełdzie. Za sprawą banków, które nie mogą wyjść z najdłużej w historii serii różnych plag, energetyki oraz spółek surowcowych wyniki były pod dużą presją ujemnych dynamik. W otoczeniu, którym połowa spółek z szerokiego indeksu nie jest w stanie poprawić wyników nie mógł być udany. W szarym krajobrazie dużych spółek dotkniętych działaniami regulacyjno-politycznymi błyszczały spółki przemysłowe – szczególnie te nastawione na rynki eksportowe oraz posiadające ekspozycję walutową. Właściwa dywersyfikacja rynków zbytu okazuje się tutaj kluczowa i pozwala na większe możliwości reakcji na wydarzenia na poszczególnych rynkach. Niezłe wyniki zaprezentowały również spółki handlowe. Spośród indeksów najlepsze dynamiki wyników zaprezentowały spółki skupione w indeksie Mwig40.

05.05.2016 Komentarz z dnia 2016-05-05

Bieżący rok raczej nie rozpieszcza akcjonariuszy wielkością wypłacanej dywidendy w polskich blue chipach. Kolejne lata mogą nie przynieść tu istotnych zmian. Uważamy, że do spółek należy podchodzić selektywnie i analizować poszczególne przypadki. Ze strony rządu płyną często sprzeczne komunikaty co do sektora energetycznego – mają rozpoczynać nowe strategiczne inwestycje oraz ratować górnictwo, a przy okazji wesprzeć budżet dywidendą. Dywidenda z tego sektora w kolejnych latach może być niższa przez zwiększające się zadłużenie energetyki związane inwestycjami. Sektor bankowy już rok temu zmniejszył dywidendy przez nowe regulacje, wyższe wymogi ostrożnościowe, BFG oraz ratowanie SKOK-ów. Bieżący rok jest trochę lepszy, bo np. BZ WBK wrócił do tradycji dzielenia się zyskiem. Natomiast PKO BP mimo komfortowej sytuacji kapitałowej, może po raz drugi wstrzymać się z wyplatą w zależności od rekomendacji KNF. Ustawa o podatku bankowym nie poprawia sytuacji, ewentualne wprowadzenie ustawy „frankowej” osłabi bilanse banków i uniemożliwi wypłacanie zysków akcjonariuszom w przyszłości. Okazji dywidendowych szukamy zatem wśród spółek zagranicznych oraz polskich małych i średnich spółek, które systematycznie poprawiają wyniki i dzielą się rosnącymi zyskami z akcjonariuszami.

1  2  3  4  5  6