Wróć do Notowania i analizy

Kalkulatory

Kalkulator
Stóp
zwrotu
Pozwala obliczyć stopę zwrotu z wybranego okresu czasu.
Oblicz stopy
Kalkulator
Zysku
z inwestycji
Pozwala obliczyć zysk z inwestycji w wybranym okresie czasu.
Oblicz zysk
Kalkulator
Liczby
Nabywanych
Jednostek
Pozwala obliczyć ilość jednostek funduszy jakie możesz nabyć za określoną kwotę.
Oblicz jednostki
Kalkulator
Programu
Systematycznego
Oszczędzania
Pozwala obliczyć zgromadzony kapitał jeśli będziesz regularnie odkładał określoną kwotę.
Oblicz PSO
O kalkulatorach

Powyższe kalkulatory pozwalają wykonać podstawowe obliczenia związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, m.in. obliczenie stopy zwrotu, jak i zysku z inwestycji w fundusze.

Kalkulator liczby nabywanych jednostek - podaje wartość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa oraz liczbę jednostek.

Kalkulator PSO - podając wysokość planowanej miesięcznej składki oraz długość okresu oszczędzania przy założeniu określonej stopy zwrotu, Kalkulator PSO obliczy zgromadzony kapitał.