Wróć do Dostęp przez Internet i telefon

BPHTFI24

Dostęp przez internet

Serwis Transakcyjno-Informacyjny (BPHTFI24) pozwala w łatwy i szybki sposób zarządzać Twoimi inwestycjami bez wychodzenia z domu. Serwis BPHTFI24 jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, umożliwia składanie dyspozycji i zleceń oraz codziennie sprawdzanie wartości Twoich rejestrów.

Dzięki aktywacji usługi BPHTFI24 będziesz mógł:

 • nabywać jednostki uczestnictwa
 • zawrzeć umowę o prowadzenie IKE i IKZE oraz dokonywać zmian programów inwestowania
 • dokonywać konwersji/zamian jednostek uczestnictwa
 • składać zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa
 • uzyskiwać informacje o składanych przez Ciebie zleceniach i dyspozycjach wykonanych na rejestrach funduszy
 • sprawdzać wartość jednostek uczestnictwa na Twoich rejestrach funduszy

Zainwestuj już dziś

Opłata manipulacyjna (dostęp on-line) 0%

Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa poprzez BPHTFI24 wynosi 0%.

Produkty dostępne w BPHTFI24

 • BPH Skarbowy
 • BPH Pieniężny
 • BPH Obligacji 1
 • BPH Obligacji 2
 • BPH Obligacji Korporacyjnych
 • BPH Stabilnego Wzrostu
 • BPH Zrównoważony
 • BPH Selektywny
 • BPH Akcji
 • BPH Akcji Globalny
 • BPH Akcji Dynamicznych Spółek
 • BPH Dywidendowy
 • BPH Akcji Rynków Wschodzących
 • BPH Globalny Żywności i Surowców
 • BPH FIO Strategii Akcyjnej
 • BPH Superior Pieniężny
 • BPH Superior Obligacji
 • BPH Superior Selektywny
 • BPH Superior Akcji
 • BPH Superior Rynku Surowców

oraz

 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
   

W BPHTFI24 dostępne są Indywidualne Plany Systematycznego Oszczędzania (IPSO).

Ponadto możesz zobaczyć (bez możliwości składania zleceń) wartość rejestrów typu:

 • Indywidualne Plany Lokacyjne (IPL) *,
 • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE),
 • Pracownicze Programy Oszczędnościowe (PPO).


* wyłącznie część funduszowa produktów IPL.