Wróć do Fundusze inwestycyjne

Zarządzający funduszami

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: zarządzanie finansami i instrumenty finansowe. W kwietniu 2002 zaczął pracę w PKO BP SA na stanowisku analityka finansowego, gdzie powierzono mu analizy finansowe przedsiębiorstw, ocenę projektów inwestycyjnych oraz ryzyka portfeli kredytowych. Od listopada 2002 r. do listopada 2006 r. zatrudniony w SEB TFI SA - początkowo jako analityk inwestycyjny, odpowiedzialny za analizy i rekomendacje spółek oraz instrumentów dłużnych. W połowie 2004 roku przejął zarządzanie funduszami oraz portfelami inwestycyjnymi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Od listopada 2006 do marca 2012 był zatrudniony w Union Investment TFI SA jako Portfolio Manager odpowiedzialny za zarządzanie portfelami klientów w ramach usługi asset management oraz funduszami inwestycyjnymi. Od kwietnia 2012 roku zatrudniony w BPH TFI S.A.

Życiorys

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 1998 roku  związany z polskim rynkiem finansowym, w szczególności rynkiem długu oraz instrumentów pochodnych.

Karierę zawodową rozpoczął w Banku BPH S.A. na stanowisku  dealera, gdzie latach 1998- 2003 pracował w Pionie Rynków Międzynarodowych i odpowiadał za zarządzanie portfelem handlowym instrumentów dłużnych.  W okresie od  2003 r. do  2005 r. w BRE Banku S.A. (obecnie mbank S.A.) pełnił funkcję kierownika zespołu obligacji skarbowych  w ramach sekcji rynku międzybankowego. Następnie w latach 2005 - 2008 w roli dyrektora ds. pochodnych stopy procentowej  pracował dla Credit Agricole CIB w Londynie gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelem instrumentów stopy procentowej na rynkach CEEMEA. 

W latach 2008 - 2011, w Banku Polskiej Spółdzielczości  S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu odpowiadał za operacje banku na rynku międzybankowym i zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Uczestniczył też aktywnie w zarządzaniu bilansem banku jako członek Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Od 2011 do 2015 roku związany z DZ Bank AG, Oddział w Polsce, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu i nadzorował obszar rynku międzybankowego.

Życiorys

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek finanse i bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w maju 2006 od stażu w zespole doradztwa transakcyjnego Ernst&Young Corporate Finance.  Na rynku kapitałowym od czerwca 2007 pracując w BZ WBK Asset Management na  stanowisku analityka akcji odpowiedzialnego za inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) przyznawany przez CFA Institute.  Od grudnia 2015 zatrudniony w BPH TFI.

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja Międzynarodowe Rynki Finansowe. Uczestnik Programu CFA, posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr 2643). Karierę zawodową rozpoczął w maju 2012 roku w NWAI Dom Maklerski S.A., gdzie zajmował się tradingiem jako animator rynku oraz zarządzaniem portfelem inwestycji własnych domu maklerskiego. Od stycznia 2015 roku zatrudniony w BPH TFI jako trader.

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada także absolutorium na kierunku Zarządzanie i Marketing tej samej uczelni. Od początku swojej pracy zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Od października 1997 roku do listopada 1998 roku pracował w Domu Maklerskim ProCapital S.A. (obecnie DB Securities S.A.) na stanowisku analityka w dziale nowych emisji akcji. W marcu 1999 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. w Departamencie Zarządzania Aktywami na stanowisku tradera, który to Departament z dniem 1 kwietnia 2001 roku został włączony do Pioneer Pekao Investment Management S.A. Od sierpnia 2001 roku do końca grudnia 2006 roku zajmował się zarządzaniem portfelami klientów indywidualnych oraz funduszami inwestycyjnymi. Od 1 stycznia 2007 roku zatrudniony w BPH TFI S.A. Posiada licencje: maklera papierów wartościowych (nr 1728), doradcy inwestycyjnego (nr 195) oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute. W 2008 roku uczestnik Global Investors Workshop organizowanych przez INSEAD oraz CFA Institute.

Życiorys

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2006 roku zajmując stanowisko dealera papierów wartościowych w BZWBK AIB Asset Management S.A. W latach 2009 – 2010 zatrudniona była na stanowisku Analityka Akcji w domu maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora detalicznego oraz telekomunikacji. W BPH TFI pracuje od czerwca 2010 r. początkowo na stanowisku Analityka. Od marca 2012 r. objęła stanowisko zarządzającej.