Wróć do Fundusze inwestycyjne

Zarządzający funduszami

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od czerwca 2007 do maja 2010 pracował na stanowisku dealera stopy procentowej w Banku BPH, gdzie odpowiadał za zarządzanie środkami własnymi banku oraz portfelem obligacji skarbowych i instrumentów pochodnych. Od maja 2010 do maja 2012 zatrudniony w Millennium TFI na stanowisku zarządzającego aktywami dłużnymi funduszy mieszanych oraz funduszem Papierów Dłużnych i Depozytowy. W roku 2009 uzyskał certyfikat Financial Risk Manager. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) przyznawany przez CFA Institute.

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: zarządzanie finansami i instrumenty finansowe. W kwietniu 2002 zaczął pracę w PKO BP SA na stanowisku analityka finansowego, gdzie powierzono mu analizy finansowe przedsiębiorstw, ocenę projektów inwestycyjnych oraz ryzyka portfeli kredytowych. Od listopada 2002 r. do listopada 2006 r. zatrudniony w SEB TFI SA - początkowo jako analityk inwestycyjny, odpowiedzialny za analizy i rekomendacje spółek oraz instrumentów dłużnych. W połowie 2004 roku przejął zarządzanie funduszami oraz portfelami inwestycyjnymi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Od listopada 2006 do marca 2012 był zatrudniony w Union Investment TFI SA jako Portfolio Manager odpowiedzialny za zarządzanie portfelami klientów w ramach usługi asset management oraz funduszami inwestycyjnymi. Od kwietnia 2012 roku zatrudniony w BPH TFI S.A.

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość (studia ukończone z wynikiem celującym). Uzyskał również absolutorium na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2342) oraz doradcy inwestycyjnego (nr 374). Ukończył poziom III programu Chartered Financial Analyst. Karierę zawodową rozpoczął w lipcu 2010 roku jako młodszy analityk w Domu Maklerskim X-Trade Brokers, gdzie zajmował się analizą rynku akcji i surowców. Od października 2011 roku do kwietnia 2012 roku pracował w Zespole Analiz Ekonomicznych Raiffeisen Bank Polska, będąc odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie alokacji aktywów oraz tworzenie produktów strukturyzowanych. Od października 2012 roku zatrudniony w BPH TFI.

Życiorys

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek finanse i bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w maju 2006 od stażu w zespole doradztwa transakcyjnego Ernst&Young Corporate Finance.  Na rynku kapitałowym od czerwca 2007 pracując w BZ WBK Asset Management na  stanowisku analityka akcji odpowiedzialnego za inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) przyznawany przez CFA Institute.  Od grudnia 2015 zatrudniony w BPH TFI.

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada także absolutorium na kierunku Zarządzanie i Marketing tej samej uczelni. Od początku swojej pracy zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Od października 1997 roku do listopada 1998 roku pracował w Domu Maklerskim ProCapital S.A. (obecnie DB Securities S.A.) na stanowisku analityka w dziale nowych emisji akcji. W marcu 1999 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. w Departamencie Zarządzania Aktywami na stanowisku tradera, który to Departament z dniem 1 kwietnia 2001 roku został włączony do Pioneer Pekao Investment Management S.A. Od sierpnia 2001 roku do końca grudnia 2006 roku zajmował się zarządzaniem portfelami klientów indywidualnych oraz funduszami inwestycyjnymi. Od 1 stycznia 2007 roku zatrudniony w BPH TFI S.A. Posiada licencje: maklera papierów wartościowych (nr 1728), doradcy inwestycyjnego (nr 195) oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute. W 2008 roku uczestnik Global Investors Workshop organizowanych przez INSEAD oraz CFA Institute.

Życiorys

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2006 roku zajmując stanowisko dealera papierów wartościowych w BZWBK AIB Asset Management S.A. W latach 2009 – 2010 zatrudniona była na stanowisku Analityka Akcji w domu maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora detalicznego oraz telekomunikacji. W BPH TFI pracuje od czerwca 2010 r. początkowo na stanowisku Analityka. Od marca 2012 r. objęła stanowisko zarządzającej.