Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze z ochroną kapitału

W przypadku funduszy z ochroną kapitału podstawową zasadą polityki inwestycyjnej jest zabezpieczenie przed spadkiem wartości certyfikatu inwestycyjnego poniżej określonego poziomu poprzez alokowanie portfela inwestycyjnego w udziałowe papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz instrumenty dłużne. Poziom ochrony wartości certyfikatu oraz termin, w którym wartość certyfikatu podlega ochronie, ustalane są zgodnie z zasadami określonymi w statucie lub prospekcie emisyjnym funduszu.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1,53 0,22 0,49 1,38 0,75 0,36 7,32 15,20
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 1,05 0,41 0,66 0,96 1,01 0,82 5,22 6,69
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 0,15 0,00 -0,02 0,05 -0,11 0,44 6,61 13,33
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 0,47 0,05 0,05 0,29 0,37 -0,13 2,14 15,36
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 0,27 -0,02 0,03 0,12 -0,28 -0,35 2,08 10,05
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 0,29 -0,02 0,06 0,15 -0,12 -1,11 0,57 2,14
BPH FIZ Dochodowych Surowców -0,15 -0,02 -0,01 -0,18 -0,45 -1,02 0,85 16,66
BPH FIZ Korzystnego Kursu w likwidacji -0,55 -0,21 -0,17 -0,46 -1,62 -7,31 -9,54 -11,88