Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze stabilnego wzrostu

W portfelach inwestycyjnych funduszy stabilnego wzrostu przeważają papiery dłużne, takie jak: obligacje i bony skarbowe. W odróżnieniu od funduszy papierów dłużnych, udział akcji w aktywach może wynieść nawet 30-40 proc. Fundusze tego typu cechuje więc ostrożniejsza polityka inwestycyjna w porównaniu z typowymi funduszami zrównoważonymi, ale w przypadku silnych wzrostów na rynku akcji, osiągają one niższe dochody.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Stabilnego Wzrostu 4,87 -0,06 1,09 1,90 4,25 4,25 14,97 25,52