Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze dłużne korporacyjne

Fundusze dłużne korporacyjne inwestują przede wszystkim w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Portfel inwestycyjny jest uzupełniony lokatami w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i obligacje skarbowe. Inwestowanie w fundusze dłużne korporacyjne wiążę się z wyższym poziomem ryzyka niż w fundusze obligacji skarbowych, jednocześnie dając szansę na wyższe stopy zwrotu, z uwagi na to, że obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa są wyżej oprocentowane niż obligacje skarbowe.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Obligacji Korporacyjnych 2,66 0,28 0,85 1,85 2,44 8,33 15,23 63,06
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) 19,82 2,05 6,12 13,35 9,92 -1,72 1,27 24,27