Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze akcji polskich

Fundusze te inwestują przede wszystkim w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, udział akcji w portfelu funduszy wynosi zwykle co najmniej 60%. Polityka inwestycyjna funduszy akcyjnych może być bardziej lub mniej agresywna. Najbardziej agresywne fundusze inwestują w akcje, które dają możliwość uzyskania znacznych zysków kapitałowych. Z kolei fundusze o polityce inwestycyjnej ukierunkowanej na bieżący dochód lokują w większym stopniu w akcje spółek o ugruntowanej pozycji i wysokich okresowych dywidendach. Fundusze akcyjne są adresowane do inwestorów akceptujących znaczne wahania inwestycji w krótkim okresie, oczekując w zamian wyższego zysku w długim, nawet kilkunastoletnim okresie. Bezpośrednim powodem takiego horyzontu inwestycyjnego jest fakt, że akcje, w które inwestują fundusze tej kategorii powinny być traktowane jako inwestycja długoterminowa, dla której zarówno ryzyko jak i zyski są oceniane w perspektywie lat.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Akcji 12,27 -0,32 2,55 3,40 14,90 8,16 27,42 -22,52
BPH Akcji Dynamicznych Spółek 9,63 -1,58 0,21 2,21 12,25 24,58 59,36 -30,69
BPH Superior Akcji 16,07 0,92 5,03 7,49 20,94 -/- -/- -/-