Wróć do Fundusze inwestycyjne

Rachunki nabyć funduszy

Numery rachunków bankowych dla poszczególnych funduszy. Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w PLN.

Nazwa funduszu Numer rachunku nabyć
BPH Skarbowy 19 1060 0076 0000 3210 0016 5617
BPH Pieniężny 69 1060 0076 0000 3210 0023 2423
BPH Obligacji 1 86 1060 0076 0000 3210 0016 5284
BPH Obligacji 2 97 1060 0076 0000 3210 0016 5183
BPH Obligacji Korporacyjnych 16 1060 0076 0000 3210 0016 5574
BPH Stabilnego Wzrostu 64 1060 0076 0000 3210 0016 5486
BPH Selektywny 68 1060 0076 0000 3210 0017 5502
BPH Zrównoważony 82 1060 0076 0000 3210 0016 5356
BPH Akcji 63 1060 0076 0000 3210 0016 5213
BPH Akcji Dynamicznych Spółek 78 1060 0076 0000 3210 0016 5428
BPH Akcji Globalny 49 1060 0076 0000 3210 0017 5456
BPH Akcji Rynków Wschodzących 71 1060 0076 0000 3210 0016 5457
BPH Globalny Żywności i Surowców 96 1060 0076 0000 3210 0016 7044
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej (FIO) 24 1060 0076 0000 3310 0016 3829
BPH Superior Pieniężny 98 1060 0076 0000 3210 0023 9855
BPH Superior Obligacji 61 1060 0076 0000 3210 0023 9842
BPH Superior Selektywny 56 1060 0076 0000 3210 0023 9738
BPH Superior Akcji 67 1060 0076 0000 3210 0023 9637
BPH Dywidendowy 70 1060 0076 0000 3210 0024 4918
BPH Superior Rynku Surowców 84 1060 0076 0000 3210 0024 6606