Wróć do strony głównej

Aktualne promocje

1. "0% prowizji w Serwisie Transakcyjno Informacyjnym (STI)" 
Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa Funduszy poprzez STI wynosi 0%.
Czas trwania: do odwołania.

2. "0% prowizji przez Internet"
Przy nabyciach dokonywanych poprzez Internet opłata manipulacyjna wynosi 0%
u następujących Dystrybutorów: BNP Paribas Bank Polska SA, mBank.
Czas trwania: do odwołania.

3. "PI Superior - obniżenie wysokości pierwszej wpłaty"
Obniżenie wysokości pierwszej wpłaty do Programu Inwestycyjnego Superior do wysokości 100.000 zł.
Czas trwania: od 09.02.2017 do 31.08.2017.

4. "Zwrot opłaty manipulacyjnej"
Zwolnienie Uczestnika z Opłaty Manipulacyjnej, poprzez wypłacenie Uczestnikowi Nagrody Premiowej w wysokości równowartości Opłaty Manipulacyjnej za zlecenia nabycia złożone u Dystrybutora Phinance S.A..
Zobacz Regulamin Promocji
Czas trwania: od 24.07.2017 do 25.08.2017.