Wróć do listy funduszy

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Wartość aktywów netto na 2017-06-30:
9 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,5%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie:
2,5%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie:
20% nadwyżki powyżej 8%
Zobacz szczegóły:

BPH FIO Strategii Akcyjnej na 2 miejscu

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-07-25 - 2017-07-25
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 6,51%
1M -0,18%
3M 1,02%
6M 4,04%
12M 11,32%
36M 18,91%
60M 9,29%
120M -/-%

Komentarz analityczny

Marcin Winnicki - Dyrektor Biura Portfeli Strategicznych
Marcin Winnicki Dyrektor Biura Portfeli Strategicznych
2017-07-12Komentarz zarządzającego

Czerwiec na rynkach akcji był dość mieszany. Indeks S&P500 zyskał 0,48%, natomiast Nasdaq spadł o niecały 1%. W Europie DAX stracił nieznacznie więcej bo 2,30%, a austriacki ATX spadł o 0,54%. Na giełdzie w Warszawie na większych i średnich spółkach mieliśmy wzrosty: WIG +1,54%; WIG20 +0,82%, natomiast na mniejszych lekki spadek: SWIG80 -0,93%. Należy zauważyć, że w czerwcu zauważalnie spadła aktywność inwestorów, a także to, że przed wakacjami mieliśmy kilka dość dużych, jak na nasze warunki, IPO oraz SPO. Dodatkowo na kilku spółkach akcjonariusze zdecydowali się sprzedać część akcji. Wszystkie te oferty miały wartość przekraczającą znacznie 1 mld zł, co skutecznie, przynajmniej na jakiś czas, odciąga pieniądze z rynku wtórnego. Obecnie jesteśmy w trakcie największej oferty (Play) w ostatnim czasie, o wartości kilku mld zł. Fundusz niezmiennie trzyma alokację na poziomie 55-60%, w zdecydowanej większości w małych i średnich spółkach, a jego stopa zwrotu za czerwiec była bliska zera. W ciągu kilku najbliższych tygodni, jeśli na świecie nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, należy liczyć się z mniejszą zmiennością.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PCC ROKITA 3,90%
2. ENTER AIR 3,50%
3. FERRO 3,40%
4. LENA LIGHTING 3,20%
5. RONSON 2,80%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów: oczekujących możliwości osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od sytuacji rynkowej, poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności, akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w aktywach Funduszu podejmowane są przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na polskim rynku finansowym, w tym przede wszystkim na rynku akcji. W tym celu Fundusz dokonuje inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, w zależności od oceny perspektyw spółek i branż głównie polskiego rynku akcji.

Aktywa funduszu mogą być inwestowane w:

  • instrumenty udziałowe od 0% do 100%,
  • instrumenty dłużne od 0% do 100%.

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Tomasz Sikora, Monika Zduńska, Jarosław Lis, Marcin Winnicki, Michał Sikorski
Rachunek nabyć:
60 2490 0005 0000 4600 3607 5877
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1047,00 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2008-10-20

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O funduszu

Z dniem 30 grudnia 2014 r. nastąpiło przekształcenie BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit, w trybie art. 239 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w fundusz inwestycyjny otwarty. Fundusz od dnia 30 grudnia 2014 roku działa pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.