Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Zrównoważony

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-08-31:
1 A
1 A
Wartość aktywów netto na 2017-08-31:
166 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
3%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-09-18 - 2017-09-18
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 7,14% 13,49%
1M 0,45% 2,26%
3M 1,35% 3,87%
6M 1,35% 4,60%
12M 7,66% 18,74%
24M 5,63% 15,48%
36M 0,45% 13,31%
60M 11,39% 34,35%
120M -1,76% 37,45%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Zrównoważony

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-09-12Komentarz zarządzającego

Po ustanowieniu nowych szczytów obecnej hossy w lipcu, sierpień nie był gorszy i zostały one ponownie poprawione. Styl tego wzrostu w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia i jedynie wąska grupa spółek indeksotwórczych w nim uczestniczy. Powodów takiego zachowania jest kilka, jednak silne potwierdzenie takiego rozdwojenia rynku poznaliśmy w wynikach za pierwsze półrocze b.r. Ostatni wzrost gospodarczy małym i średnim podmiotom już tak nie służy. Wyniki za drugi kwartał b.r. były słabe i wyraźnie widać wzrost płac oraz kosztów surowców. Wpływa to negatywnie na osiągane przez spółki marże i mimo wzrostu przychodów, wyniki ulegają pogorszeniu w stosunku do ubiegłego roku. Największy wpływ na stopę zwrotu części dłużnej subfunduszu miały polskie obligacje Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu. Zanotowały one największe wzrosty cen od czerwca br., jedne z większych spośród obligacji w regionie. Skarbowe obligacje zmiennokuponowe również w sierpniu pozytywnie kontrybuowały do wyniku subfunduszu, zwłaszcza te o zapadalności do 5 lat. Stabilny dochód z marży odsetkowej przyniosła korporacyjna część portfela. BPH Zrównoważony w sierpniu wypracował stopę zwrotu na poziomie 1,34%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PEKAO 3,30%
2. PGE 3,10%
3. PKO BP 2,70%
4. PCC ROKITA 2,40%
5. KGHM 2,30%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych,
  • akceptujących podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 70% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu BPH Stabilnego Wzrostu.

Szczegóły subfunduszu

Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-10-28

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O subfunduszu

 BPH Subfundusz Zrównoważony do dnia 16 lipca 2014 działał pod nazwą BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania.

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.