Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Zrównoważony

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-03-31:
1 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-03-31:
192 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
3%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-04-20 - 2017-04-20
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 5,24%
1 miesiąc -0,45%
3 miesiące 3,76%
6 miesięcy 6,25%
1 rok 5,24%
3 lata 0,91%
5 lat 13,92%
10 lat -3,41%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Zrównoważony

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-04-13Komentarz zarządzającego

Silne wzrosty indeksów w ostatnich miesiącach stały się naturalną zachętą do realizacji zysków w marcu. Skala spadków na tym etapie jest bardzo ograniczona w stosunku do bardzo solidnych ponad 20% wzrostów z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. W marcu najlepiej z dużych spółek poradziły sobie spółki paliwowe oraz LPP, które wzrosło najwięcej, bo aż o 20%. Negatywnie wyróżniły się spółki surowcowe takie, jak KGHM czy JSW tracąc około 10%. W części obligacyjnej, subfundusz odnotował niższą stopę niż konkurencyjne rozwiązania oraz założony benchmark, na poziomie 0%. Główną przyczyną jest niska alokacja w obligacjach stałokuponowych. Przeważanie obligacji zmiennokuponowych, pomimo pozytywnej stopy zwrotu tego komponentu portfela na poziomie 0,32% nie wystarczyło skompensować braku zysku z tytułu premii za ryzyko stopy procentowej. Istotnie słabiej poradziły sobie obligacje indeksowane do inflacji. Implikowany z ich cen poziom wskaźnika CPI w średnim okresie to 1,80%. Obligacje korporacyjne denominowane w EUR lub USD odnotowały relatywnie słabszy miesiąc, chociaż dzięki narosłemu kuponowi wyszły na plus (+0,2%).

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PEKAO 3,30%
2. PGE 3,10%
3. PKO BP 2,70%
4. PCC ROKITA 2,40%
5. KGHM 2,30%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych,
  • akceptujących podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 70% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu BPH Stabilnego Wzrostu.

Szczegóły subfunduszu

Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-10-28

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O subfunduszu

 BPH Subfundusz Zrównoważony do dnia 16 lipca 2014 działał pod nazwą BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania.

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.