Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Stabilnego Wzrostu

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-07-31:
3 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
223 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,5%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-08-21 - 2017-08-21
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 5,23%
1M 0,34%
3M 1,03%
6M 1,84%
12M 4,73%
24M 4,24%
36M 4,54%
60M 15,14%
120M 26,48%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Stabilnego Wzrostu

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Po dwóch miesiącach odpoczynku warszawski indeks WIG uporał się z pokonaniem szczytów z maja. Styl tego wzrostu nie jest już tak dobry jak był w pierwszych miesiącach tego roku, jednak pozwolił na wzrost tego indeksu o 2,5%. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, czego wynikiem jest coraz mniejsza liczba spółek uczestniczących w tych nowych szczytach. Ponownie silnymi wzrostami wyróżniła się energetyka - indeks Wig Energia wzrósł o 10%. Najważniejszym komponentem portfela dłużnego pozostają obligacje skarbowe zmiennokuponowe. Ryzyko stopy procentowej utrzymane jest na względnie niskim poziomie, poniżej konkurencyjnych rozwiązań na rynku i skoncentrowane jest na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Część korporacyjna subfunduszu przyniosła stabilny dochód odsetkowy powiększony o dalszy spadek marż kredytowych. Negatywny wpływ na wynik miał spadek cen obligacji indeksowanych do inflacji. BPH Stabilnego Wzrostu w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,63%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PEKAO 2,00%
2. PGE 1,90%
3. PKO BP 1,70%
4. PCC ROKITA 1,50%
5. KGHM 1,40%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych osiąganiem potencjalnych zysków związanych zarówno z rynkiem akcji jak i rynkiem dłużnym,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 40% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe.

Szczegóły subfunduszu

Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
10 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2000-07-05

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.