Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Selektywny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Wartość aktywów netto na 2017-03-31:
109 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,5%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
3%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-04-20 - 2017-04-20
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 3,73%
1 miesiąc 0,75%
3 miesiące 3,61%
6 miesięcy 2,94%
1 rok 4,62%
3 lata 9,37%
5 lat 39,29%
10 lat -/-%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Selektywny

Monika Zduńska
Monika Zduńska Zarządzająca Funduszami BPH TFI
2017-04-13Komentarz zarządzającego

Po kilku miesiącach dynamicznych wzrostów na spółkach z MIDWIGu marzec przyniósł lekkie wytchnienie. Indeks małych i średnich spółek zanotował spadek o prawie 2%. Hossa rynkowa z ostatnich miesięcy zachęciła spółki do debiutu giełdowego. Ruszyły zapisy na długo wyczekiwaną ofertę spółki Dino Polska. Duży apetyt na wzrostowe spółki skutkował ogromnym popytem na akcje ze strony inwestorów zarówno z Polski jak i zagranicy. Subfundusz BPH Selektywny zanotował w marcu bardzo dobry wynik na poziomie 1,68%. Tak wysoki wynik był efektem przede wszystkim inwestycji w małe spółki.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PCC ROKITA 2,50%
2. CEZ 1,90%
3. NORTH COAST 1,90%
4. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ 1,80%
5. MARVIPOL 1,70%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków wynikających ze wzrostu cen akcji i innych instrumentów udziałowych,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i inne instrumenty udziałowe, które w ocenie Zarządzających są niedowartościowane, a także akcje emitowane przez spółki będące potencjalnym przedmiotem przejęć i oferowane w ramach emisji na rynku pierwotnym. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych może wynosić od 0 do 100% wartości aktywów netto subfunduszu. Udział instrumentów dłużnych jest uzależniony od liczby wyselekcjonowanych instrumentów udziałowych.

Szczegóły subfunduszu

Rachunek nabyć:
68 1060 0076 0000 3210 0017 5502
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2009-05-08

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

Strategia absolutnej stopy zwrotu

Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie, dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym. Inwestycje w akcje i inne instrumenty udziałowe dokonywane są w zależności od oceny perspektyw wzrostu ich wartości.