Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Obligacji Korporacyjnych

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M na 2017-03-31:
5 A
Wartość aktywów netto na 2017-03-31:
251 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie:
1,5%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
1%
Opłata zmienna za zarządzanie:
20% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-04-27 - 2017-04-27
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 1,22%
1 miesiąc 0,36%
3 miesiące 1,00%
6 miesięcy 0,86%
1 rok 2,25%
3 lata 8,71%
5 lat 14,36%
10 lat 64,14%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Obligacji Korporacyjnych

Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych
2017-04-13Komentarz zarządzającego

Główne obecnie komponenty portfela zadziałały in-plus. Skarbowe obligacje zmiennokuponowe odnotowały stopę zwrotu +0,35%. Pozostała część to zyski z bieżących kuponów obligacji przedsiębiorstw denominowanych w PLN. Bieżąca rentowność portfela to 3,5%. Obligacje korporacyjne denominowane w EUR lub USD odnotowały relatywnie słabszy miesiąc, chociaż dzięki narosłemu kuponowi wyszły na plus (+0,2%). Subfundusz w marcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,29%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PKO FINANCE (2022-09-26) 3,20%
2. PGNiG FINANCE (2017-02-14) 2,40%
3. ORLEN CAPITAL (2021-06-20) 2,10%
4. BANK ZACHODNI WBK (2026-12-03) 1,80%
5. MOL (2023-04-28) 1,80%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie głównie w korporacyjne instrumenty dłużne,
  • oczekujących wyższych zysków, niż z inwestycji w fundusze obligacji skarbowych lub lokaty bankowe,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe, niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, tj. m.in. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, a także depozyty bankowe. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.