Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Obligacji 2

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/7 Relatywnie niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-06-30:
2 A
3 A
Wartość aktywów netto na 2017-06-30:
91 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
2%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
2%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-07-20 - 2017-07-20
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 1,42%
1M 0,19%
3M 0,87%
6M 1,61%
12M -0,13%
36M 6,58%
60M 16,46%
120M 70,94%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Obligacji 2

Tomasz Sikora Zarządzający Funduszami Dłużnymi
2017-07-12Komentarz zarządzającego

Skarbowe obligacje zmiennokuponowe, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w czerwcu pozytywnie kontrybuowały do wyniku funduszu. Zwiększono zaangażowanie w polskie obligacje skarbowe stałokuponowe przy atrakcyjnych poziomach rentowności, co pozwoliło osiągnąć poziom ryzyka stopy procentowej funduszu zbliżony do konkurencyjnych rozwiązań na rynku oraz zanotować dodatni wynik z wyceny na zajętych pozycjach na koniec miesiąca. Pozytywny wpływ na wyniki miało również najmocniejsze w bieżącym roku zawężenie spreadów asset swap na obligacjach stałokuponowych. Stabilny dochód z marży odsetkowej przyniosła korporacyjna część portfela, zarówno denominowana w PLN jak i w "twardych walutach". W czerwcu BPH Obligacji 2 wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,14%.

Skład portfela

Oprocentowanie obligacji skarbowych na 30.12.2016

45,70% Stałokuponowe 45,60% Zmiennokuponowe 8,70% Indeksowane do inflacji

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms, 30% WIBID 3M

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
26 2490 0005 0000 4600 8216 5263
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1000,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-04-13

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.