Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Obligacji 2

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/7 Relatywnie niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-03-31:
2 A
3 A
Wartość aktywów netto na 2017-03-31:
114 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
2%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
2%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-04-27 - 2017-04-27
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 0,65%
1 miesiąc 0,31%
3 miesiące 0,98%
6 miesięcy -0,06%
1 rok -0,27%
3 lata 9,32%
5 lat 16,96%
10 lat 68,64%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Obligacji 2

Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych
2017-04-13Komentarz zarządzającego

Subfundusz odnotował niższą stopę niż konkurencyjne rozwiązania oraz założony benchmark, na poziomie 0,35%. Główną przyczyną jest niska alokacja w obligacjach stałokuponowych. Przeważanie obligacji zmiennokuponowych, pomimo pozytywnej stopy zwrotu tego komponentu portfela na poziomie 0,32% nie wystarczyło skompensować braku zysku z tytułu premii za ryzyko stopy procentowej. Istotnie słabiej poradziły sobie obligacje indeksowane do inflacji. Implikowany z ich cen poziom wskaźnika CPI w średnim okresie to 1,80%. Obligacje korporacyjne denominowane w EUR lub USD odnotowały relatywnie słabszy miesiąc, chociaż dzięki narosłemu kuponowi wyszły na plus (+0,2%).

Skład portfela

Oprocentowanie obligacji skarbowych na 30.12.2016

45,70% Stałokuponowe 45,60% Zmiennokuponowe 8,70% Indeksowane do inflacji

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms, 30% WIBID 3M

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
97 1060 0076 0000 3210 0016 5183
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1000,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-04-13

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.