Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Obligacji 2

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/7 Relatywnie niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-05-31:
2 A
3 A
Wartość aktywów netto na 2017-05-31:
98 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
2%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
2%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-06-27 - 2017-06-27
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 1,19%
1M 0,18%
3M 0,85%
6M 1,01%
12M 0,02%
36M 6,78%
60M 17,41%
120M 71,40%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Obligacji 2

Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych
2017-06-19Komentarz zarządzającego

Skarbowe obligacje zmiennokuponowe, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w maju pozytywnie kontrybuowały do wyniku funduszu (20 punktów bazowych). Jednak, w wyniku utrzymania niedoważenia w polskich obligacjach skarbowych stałokuponowych stopa zwrotu subfunduszu jest niższa niż w przypadku benchmarku oraz konkurencyjnych rozwiązań. Kolejny miesiąc z rzędu trwa hossa na rynku obligacji przedsiębiorstw denominowanych w walutach "twardych" jak EUR i USD. Ta część portfela poradziła sobie lepiej niż indeksy obligacji Eurolandu o ratingu inwestycyjnym oraz podwyższonego ryzyka. BPH Obligacji 2 wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,31%.

Skład portfela

Oprocentowanie obligacji skarbowych na 30.12.2016

45,70% Stałokuponowe 45,60% Zmiennokuponowe 8,70% Indeksowane do inflacji

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms, 30% WIBID 3M

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
26 2490 0005 0000 4600 8216 5263
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1000,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-04-13

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.