Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Wartość aktywów netto na 2017-03-31:
50 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3,75%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-04-27 - 2017-04-27
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -1,88%
1 miesiąc -0,64%
3 miesiące -3,02%
6 miesięcy 1,95%
1 rok 5,44%
3 lata -32,95%
5 lat -33,61%
10 lat -/-%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Globalny Żywności i Surowców

Michał Sikorski
Michał Sikorski Zarządzający Funduszami BPH TFI
2017-04-13Komentarz zarządzającego

Rynek surowców po stabilnym początku roku, w marcu przeszedł niewielką korektę. Indeks TR/CC CRB spadł o 2,49%. Korekta, to cały czas pokłosie mocnych wzrostów na koniec 2016 roku. W segmencie energii, kolejne dane sugerujące utrzymujący się wzrost zapasów ropy na świecie, zachwiały wiarę inwestorów w trwałość odbicia cen ropy. Realizacja zysków i zamykanie rekordowo długich pozycji na ropie spowodowało jej przecenę o -6,31%. Cena miedzi była niższa o 1,9%, pracownicy w kopalni Escondida porozumieli się z pracodawcą i zakończyli blisko miesięczny strajk. Końcówka miesiąca była już lepsza dla rynku surowców - inwestorzy zdali sobie sprawę, że wzrost zapasów ropy wynikał z przestojów remontowych w rafineriach - po ich zakończeniu, dane o popycie na ropę poprawiły się. Ostatecznie w marcu fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców spadł o 1,2%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. ETFS LONGER DATED ALL CMDT 16,30%
2. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB TR 15,10%
3. ISHARES DOW JONES-UBS CMDT SWAP 12,00%
4. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB EX-ENERGY TR 11,10%
5. ROYAL DUTCH SHELL 5,70%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • poszukujących dywersyfikacji oszczędności poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, których kursy powiązane są z rynkiem surowcowym,
  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku surowców,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek związanych z sektorem żywnościowym i surowcowym oraz instrumenty finansowe odzwierciedlające kurs towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Subfundusz dokonuje lokat na wybranych rynkach zagranicznych.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

75% indeks Reuters/Jefferies CRB Excess Return, 25% WIBID 3M

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
96 1060 0076 0000 3210 0016 7044
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
132,96 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2008-12-16

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.