Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Akcji

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-08-31:
2 A
3 A
Wartość aktywów netto na 2017-08-31:
145 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-09-18 - 2017-09-18
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 12,85% 23,63%
1M 0,51% 3,98%
3M 2,31% 6,56%
6M 1,64% 6,66%
12M 15,62% 35,07%
24M 11,87% 24,87%
36M 3,65% 17,23%
60M 22,35% 45,33%
120M -26,29% 9,20%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Akcji

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-09-12Komentarz zarządzającego

Po ustanowieniu nowych szczytów obecnej hossy w lipcu, sierpień nie był gorszy i zostały one ponownie poprawione. Styl tego wzrostu w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia i jedynie wąska grupa spółek indeksotwórczych w nim uczestniczy. Powodów takiego zachowania jest kilka, jednak silne potwierdzenie takiego rozdwojenia rynku poznaliśmy w wynikach za pierwsze półrocze b.r. Ostatni wzrost gospodarczy małym i średnim podmiotom już tak nie służy. Wyniki za drugi kwartał b.r. były słabe i wyraźnie widać wzrost płac oraz kosztów surowców. Wpływa to negatywnie na osiągane przez spółki marże i mimo wzrostu przychodów, wyniki ulegają pogorszeniu w stosunku do ubiegłego roku. Subfundusz BPH Akcji wypracował stopę zwrotu  na poziomie 2,13% przegrywając z bardzo silnym zachowaniem benchmarku w sierpniu.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PEKAO 6,60%
2. PGE 5,50%
3. PKO BP 5,50%
4. KGHM 4,50%
5. PZU 3,80%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale może lokować również w instrumenty finansowe notowane na wybranych rynkach zagranicznych. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

95% indeks WIG, 5% WIBID 3M

Rachunek nabyć:
27 2490 0005 0000 4600 7897 4236
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-07-20

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.