Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-03-31:
1 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-03-31:
152 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-04-20 - 2017-04-20
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 9,63%
1 miesiąc -0,88%
3 miesiące 6,45%
6 miesięcy 10,55%
1 rok 15,35%
3 lata 17,70%
5 lat 53,94%
10 lat -36,00%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Akcji Dynamicznych Spółek

Monika Zduńska
Monika Zduńska Zarządzająca Funduszami BPH TFI
2017-04-13Komentarz zarządzającego

Po 18 procentowej hossie na MIDWIGu od początku listopada 2016 r. przyszedł czas na ostudzenie nastrojów. Indeks "Misiów" w marcu był na czerwono notując spadek o 1,99%. Podobny scenariusz rozgrywany był na warszawskich blue chipach. Marzec to wycena indeksu WIG20 niższa o 0,7%. Zdecydowanie lepiej zachowywały się małe spółki, sWIG80 wzrósł o 3,2%. Ożywienie na rynku zaowocowało pojawieniem się nowych spółek na warszawskim parkiecie. Proces IPO przeprowadziła spółka Griffin oraz rozpoczęła się długo oczekiwana sprzedaż akcji spółki Dino Polska. Zainteresowanie tą ostatnią ofertą przerosło oczekiwania wszystkich do tego stopnia, że przesunięto górny przedział cenowy. Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował w miesiącu marcu bardzo dobry wynik  0,57%, 2,35% powyżej benchmarku. Tak wysoka wycena jednostki względem benchmarku to efekt przede wszystkim dobrej selekcji spółek.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. KĘTY 8,90%
2. ING BANK ŚLĄSKI 5,80%
3. CIECH 4,60%
4. PCC ROKITA 4,10%
5. UNIBEP 2,90%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA

Rachunek nabyć:
78 1060 0076 0000 3210 0016 5428
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100
Data utworzenia subfunduszu:
2000-01-21

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.