Wróć do strony głównej

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

W maju 2008 przekształciliśmy nasze fundusze inwestycyjne otwarte w jeden fundusz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, w ramach którego aktualnie oferujemy 14 zróżnicowanych subfunduszy.

Korzyści z „parasola”
Forma funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami zapewnia możliwość:

  • inwestowania środków w jeden lub kilka subfunduszy charakteryzujących się różnorodną polityką inwestycyjną, co przekłada się na zróżnicowany poziom potencjalnych zysków oraz stopień ryzyka,
  • elastycznego i dynamicznego zarządzania inwestycją, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej,
  • przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych,
  • dostęp do wszystkich naszych subfunduszy inwestycyjnych otwartych w ramach jednego funduszu parasolowego.

Im więcej, tym taniej
Dodatkową korzyścią dla Ciebie gdy inwestujesz swoje oszczędności w funduszu parasolowym jest zasada akumulacji środków. Zgodnie z nią opłaty manipulacyjne przy nabywaniu jednostek uczestnictwa pobierane są przy uwzględnieniu łącznej wartości środków zainwestowanych przez Ciebie we wszystkich subfunduszach. Oznacza to, że opłaty są tym niższe, im większe oszczędności ulokowałeś w funduszach.

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

z wydzielonymi subfunduszami:

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
BPH Skarbowy Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
BPH Pieniężny Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
BPH Obligacji 1 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
BPH Obligacji 2 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
BPH Obligacji Korporacyjnych Dłużne korporacyjne
Umiarkowane
2 lata
BPH Stabilnego Wzrostu Stabilnego wzrostu
Umiarkowane
3 lata
BPH Selektywny Absolutnej stopy zwrotu
Umiarkowane
4 lata
BPH Zrównoważony Zrównoważone
Podwyższone
4 lata
BPH Akcji Akcji polskich
Wysokie
5 lat
BPH Akcji Dynamicznych Spółek Akcji polskich
Wysokie
5 lat
BPH Dywidendowy Akcji zagranicznych
Wysokie
5 lat
BPH Akcji Globalny Akcji zagranicznych
Wysokie
5 lat
BPH Akcji Rynków Wschodzących Akcji zagranicznych
Wysokie
5 lat
BPH Globalny Żywności i Surowców Surowcowe
Wysokie
5 lat