Wróć do strony głównej

Opłaty i prowizje

NAZWA OPIS POBIERZ
Tabela opłat obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2016

Tabela opłat manipulacyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Tabela Opłat Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Tabela Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Tabela opłat za zarządzanie

Tabela opłat za zarządzanie dla funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Tabela opłat IKE

Tabelal opłat dla jednostek uczestnictwa typu B subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Tabela opłat IKZE

Tabela opłat dla jednostek uczestnictwa typu B subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Tabele opłat FIZ

Tabele opłat dla wykupu certyfikatów inwestycyjnych następujących funduszy: BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6, BPH FIZ Dochodowych Surowców, BPH FIZ Korzystnego Kursu, BPH FIZ Multi Inwestycja.

Tabela Opłat BPH DuoPlan

Tabela opłat dla Planu Inwestycyjnego „BPH DuoPlan”

Tabela opłat dla Getin Noble Bank S.A. obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Tabela opłat manipulacyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych dla zleceń składanych za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.

Tabela opłat dla mBank S.A. Dom Maklerski mBanku obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Tabela opłat manipulacyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych dla zleceń składanych za pośrednictwem mBank S.A. Dom Maklerski mBanku (dawniej mWealth Management S.A.)

Tabela opłat dla Private Wealth Consulting Sp. z o.o. obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Tabela opłat manipulacyjnych dla funduszy inwestycyjnych otwartych dla zleceń składanych za pośrednictwem Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Tabela opłat manipulacyjnych dla BPH Superior FIO

Tabela opłat za zarządzanie BPH Superior FIO