Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze z ochroną kapitału

W przypadku funduszy z ochroną kapitału podstawową zasadą polityki inwestycyjnej jest zabezpieczenie przed spadkiem wartości certyfikatu inwestycyjnego poniżej określonego poziomu poprzez alokowanie portfela inwestycyjnego w udziałowe papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz instrumenty dłużne. Poziom ochrony wartości certyfikatu oraz termin, w którym wartość certyfikatu podlega ochronie, ustalane są zgodnie z zasadami określonymi w statucie lub prospekcie emisyjnym funduszu.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 0,16 0,16 -0,36 -0,62 -1,24 1,27 6,73 17,59
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 0,08 0,08 0,12 0,04 -0,52 0,79 5,69 9,45
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 0,11 0,11 -0,10 -0,15 -0,37 0,52 7,40 17,43
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 0,17 0,17 0,05 0,07 -0,09 -0,55 2,65 16,39
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 0,14 0,14 -0,25 -0,40 -0,73 -0,40 2,31 12,91
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 0,13 0,13 -0,19 -0,28 -0,58 -0,94 0,81 4,96
BPH FIZ Dochodowych Surowców 0,03 0,03 -0,16 -0,28 -0,59 0,88 1,35 16,71
BPH FIZ Korzystnego Kursu -0,09 -0,09 -0,30 -1,16 -3,82 -8,89 -10,06 -11,24