Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze akcji zagranicznych

Fundusze tego typu inwestują w różnych regionach świata i w różne instrumenty. Z inwestycjami tego typu wiąże się jednak ryzyko walutowe, inwestorzy muszą także brać pod uwagę ryzyko polityczne. W Polsce ten segment funduszy akcyjnych umożliwia krajowym inwestorom dokonywanie lokat na przykład na rynku amerykańskim, czy europejskim w sposób bardziej dostępny na korzystniejszych warunkach niż miałoby to miejsce przy indywidualnym inwestowaniu.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Dywidendowy 4,56 1,61 7,42 11,19 23,15 -/- -/- -/-
BPH Akcji Globalny 2,31 3,08 4,47 12,09 24,07 37,26 45,36 -/-
BPH Akcji Rynków Wschodzących 4,00 3,05 4,18 6,77 11,47 12,61 -4,83 -26,15
BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 6,70 4,52 6,94 6,78 13,05 8,71 -8,03 -33,48