Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze akcji polskich

Fundusze te inwestują przede wszystkim w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, udział akcji w portfelu funduszy wynosi zwykle co najmniej 60%. Polityka inwestycyjna funduszy akcyjnych może być bardziej lub mniej agresywna. Najbardziej agresywne fundusze inwestują w akcje, które dają możliwość uzyskania znacznych zysków kapitałowych. Z kolei fundusze o polityce inwestycyjnej ukierunkowanej na bieżący dochód lokują w większym stopniu w akcje spółek o ugruntowanej pozycji i wysokich okresowych dywidendach. Fundusze akcyjne są adresowane do inwestorów akceptujących znaczne wahania inwestycji w krótkim okresie, oczekując w zamian wyższego zysku w długim, nawet kilkunastoletnim okresie. Bezpośrednim powodem takiego horyzontu inwestycyjnego jest fakt, że akcje, w które inwestują fundusze tej kategorii powinny być traktowane jako inwestycja długoterminowa, dla której zarówno ryzyko jak i zyski są oceniane w perspektywie lat.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Akcji 9,20 5,29 13,11 11,84 18,97 -1,70 18,35 -21,38
BPH Akcji Dynamicznych Spółek 8,34 4,04 11,69 10,41 21,14 9,43 45,97 -27,47
BPH Superior Akcji 8,56 4,79 13,23 13,45 22,10 -/- -/- -/-