Wróć do strony głównej

Wszystkie fundusze inwestycyjne

 
Pomoc w doborze funduszu Zobacz Selekcjonera

BPH TFI w swojej ofercie posiada pełną gamę Funduszy Inwestycyjnych zróżnicowanych w zakresie poziomu ryzyka i potencjału zysku.

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

z wydzielonymi subfunduszami:

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
BPH Skarbowy Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
BPH Pieniężny Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
BPH Obligacji 1 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
BPH Obligacji 2 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
BPH Obligacji Korporacyjnych Dłużne korporacyjne
Umiarkowane
2 lata
BPH Stabilnego Wzrostu Stabilnego wzrostu
Umiarkowane
3 lata
BPH Selektywny Absolutnej stopy zwrotu
Umiarkowane
4 lata
BPH Zrównoważony Zrównoważone
Podwyższone
4 lata
BPH Akcji Akcji polskich
Wysokie
5 lat
BPH Akcji Dynamicznych Spółek Akcji polskich
Wysokie
5 lat
BPH Dywidendowy Akcji zagranicznych
Wysokie
5 lat
BPH Akcji Globalny Akcji zagranicznych
Wysokie
5 lat
BPH Akcji Rynków Wschodzących Akcji zagranicznych
Wysokie
5 lat
BPH Globalny Żywności i Surowców Surowcowe
Wysokie
5 lat

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
BPH FIO Strategii Akcyjnej Absolutnej stopy zwrotu
Wysokie
5 lat

*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu i wynika ze stosowanej przez fundusz/subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka funduszu/subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673)