Wróć do listy funduszy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-01-31:
1 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-01-31:
193 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
3%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-02-24 - 2017-02-24
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 4,76% 6,72%
1 miesiąc 2,80% 4,35%
3 miesiące 7,32% 9,90%
6 miesięcy 5,26% 11,15%
1 rok 8,91% 14,56%
3 lata -2,22% 9,71%
5 lat 9,45% 32,67%
10 lat 1,34% 36,37%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Zrównoważony

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-02-10Komentarz zarządzającego

Dalsze utrzymywanie się pozytywnego sentymentu na globalnym rynku akcji przyniosło silne wzrosty indeksów giełdowych. Po wzroście o ponad 6% w grudniu, pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł również silny ponad 6% wzrost indeksu WIG. Jeszcze lepiej, po okresie dwóch słabszych miesięcy, radziły sobie małe i średnie spółki - indeks MWIG40 wzrósł o ponad 10%. Zdecydowanym liderem wzrostów w styczniu został sektor bankowy oraz KGHM, czyli ulubione spółki inwestorów zagranicznych. Słabiej poradziły sobie spółki Skarbu Państwa jak PKN, PGNIG oraz LPP, które w ostatnim czasie nie rozpieszcza inwestorów dobrymi danymi. Głównym składnikiem portfela dłużnego są zmiennokuponowe obligacje skarbowe, które mają za sobą udany miesiąc. Podjęcie dodatkowego ryzyka stopy procentowej na części portfela nie było w styczniu strategią skuteczną. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do tego, że subfundusz w styczniu wypracował stopę zwrotu na poziomie 2,86%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PKO BP 4,80%
2. BZ WBK 3,90%
3. PZU 3,70%
4. PGE 3,40%
5. PEKAO 3,20%

Struktura portfela na 2016-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych,
  • akceptujących podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 70% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu BPH Stabilnego Wzrostu.

Szczegóły subfunduszu

Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-10-28

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O subfunduszu

 BPH Subfundusz Zrównoważony do dnia 16 lipca 2014 działał pod nazwą BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania.

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.