Wróć do listy funduszy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/7 Relatywnie niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M / 36M na 2016-12-30:
2 A
4 A
Wartość aktywów netto na 2016-12-30:
118 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
2%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
2%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-01-18 - 2017-01-18
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 0,05%
1 miesiąc 0,01%
3 miesiące -0,97%
6 miesięcy -1,41%
1 rok 0,69%
3 lata 9,21%
5 lat 17,84%
10 lat 67,70%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Obligacji 2

Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych
2017-01-12Komentarz zarządzającego

Subfundusz odrobił straty do indeksu i do konkurencji po słabym listopadzie. Zapewniła to bliska optymalnej alokacja. W pierwszej połowie miesiąca wykorzystano bardzo dużą wyprzedaż polskich aktywów do zwiększenia zakładu. Druga część miesiąca to istotne zmniejszenie ryzyka duration portfela, co zbiegło się ze spadkami cen polskich obligacji. Nie bez wpływu pozostał istotny udział obligacji zmienno kuponowych, które stopniowo wzrastały w cenie w ciągu miesiąca na skutek zawężania się marż kredytowych również globalnie. Marginalnie pozytywny wpływ na wynik miały zakłady na eurooobligacje polskich przedsiębiorstw oraz obligacje skarbowe indeksowane do inflacji. Sądzimy, że w najbliższym czasie utrzymana zostanie duża zmienność wycen obligacji skarbowych, co istotnie pogarsza wskaźnik zysku do ryzyka w najbliższych tygodniach. Paliwo do gry na tzw. ”reflation” (czyli zakład na dynamiczne odbicie wskaźników aktywności gospodarczej i inflacji) nie zostało jeszcze wyczerpane, co oznacza, że w pierwszym kwartale zobaczymy jeszcze wyższe poziomy rentowności. W naszej opinii będzie to dogodny okres do znaczniejszego zaangażowania w polski dług.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.06.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PKO Finance AB (26-09-2022) 2,08%
2. M Finance France S.A. (26-11-2021) 1,81%
3. Bank Millenium S.A. (28-03-2017) 1,64%
4. Turkiye Halk Bankasi A.S. (19-07-2017) 1,63%
5. Synthos Finance AB (30-09-2021) 1,59%

Struktura portfela na 2016-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms, 30% WIBID 3M

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
97 1060 0076 0000 3210 0016 5183
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1000,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-04-13

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.