Wróć do listy funduszy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/7 Relatywnie niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M / 36M na 2016-11-30:
2 A
3 A
Wartość aktywów netto na 2016-11-30:
127 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
2%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
2%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2015-12-08 - 2016-12-08
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
1 miesiąc -1,33%
3 miesiące -1,96%
6 miesięcy -1,17%
1 rok -0,33%
3 lata 9,57%
5 lat 18,12%
10 lat 67,72%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Obligacji 2

Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych
2016-11-15Komentarz zarządzającego

Wynik subfunduszu uplasował się poniżej przyjętego benchmarku oraz średniego wyniku konkurencyjnych rozwiązań w wyniku przeważenia obligacji stałokuponowych. Duży udział obligacji zmiennokuponowych również negatywnie wpłynął na wynik funduszu. W naszej ocenie krzywa rentowności obligacji jest zbyt płaska, co oznacza, że większą wartość mają obligacje krótko- i średnioterminowe. Widzimy wartość w obligacjach zmiennokuponowych, zwłaszcza z odległym terminem wykupu.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.06.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PKO Finance AB (26-09-2022) 2,08%
2. M Finance France S.A. (26-11-2021) 1,81%
3. Bank Millenium S.A. (28-03-2017) 1,64%
4. Turkiye Halk Bankasi A.S. (19-07-2017) 1,63%
5. Synthos Finance AB (30-09-2021) 1,59%

Struktura portfela na 2016-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms, 30% WIBID 3M

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
97 1060 0076 0000 3210 0016 5183
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1000,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-04-13

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.