Wróć do listy funduszy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/7 Relatywnie niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-02-28:
2 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-02-28:
213 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
2%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
2%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-03-23 - 2017-03-23
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 0,20%
1 miesiąc 0,14%
3 miesiące -0,01%
6 miesięcy -1,43%
1 rok -0,94%
3 lata 5,40%
5 lat 12,79%
10 lat 56,44%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Obligacji 1

Paweł Gołębiewski Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych
2017-03-09Komentarz zarządzającego

Fundusz uzyskał niższą stopę zwrotu od konkurencyjnych rozwiązań, porównywalną do indeksu odniesienia. Głównym powodem jest konserwatywne podejście do rynku polskich stałokuponowych obligacji skarbowych i wyraźne ograniczenie ryzyka stopy procentowej. Dobry wynik obligacji zmiennokuponowych oraz portfela obligacji przedsiębiorstw nie skompensował efektu spadających rentowności obligacji długoterminowych. Negatywne nastawienie do obligacji skarbowych wynika głównie z mało atrakcyjnych wycen, zbliżającej się podwyżki stóp w USA, utrzymania dobrego momentum danych makro oraz "górką" wskaźnika inflacji, która wciąż przed nami. BPH Obligacji 1 wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,20%.

Skład portfela

Oprocentowanie obligacji skarbowych na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. Stałokuponowe 47,00%
2. Zmiennokuponowe 44,50%
3. Indeksowane do inflacji 8,50%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms, 30% WIBID 3M

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
86 1060 0076 0000 3210 0016 5284
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100
Data utworzenia subfunduszu:
1999-07-26

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.