Wróć do listy funduszy

BPH Globalny Żywności i Surowców

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Wartość aktywów netto na 2017-01-31:
45 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3,75%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-02-24 - 2017-02-24
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 1,12% -0,54%
1 miesiąc -0,64% -1,51%
3 miesiące 2,32% 1,44%
6 miesięcy 7,67% 2,37%
1 rok 21,63% 14,07%
3 lata -30,34% -27,68%
5 lat -35,13% -30,24%
10 lat -/-% -/-%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Globalny Żywności i Surowców

Michał Sikorski
Michał Sikorski Zarządzający Funduszami BPH TFI
2017-02-10Komentarz zarządzającego

Styczeń był miesiącem przetasowań na rynku surowców. Po wcześniejszych mocnych wzrostach, odreagowywał segment energii, natomiast mocno kontrybuował segment metali szlachetnych i przemysłowych.  Metalom sprzyjało osłabienie USD oraz nadal dobre dane popytowe płynące z Chin. Dodatkowo dążenia władz Chińskich do ograniczenia poziomu zanieczyszczeń wpływają na ograniczenie globalnej podaży niektórych surowców.  Do wyników funduszu kontrybuował segment akcyjny, zwłaszcza segment spółek wydobywczych. Ostatecznie fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców wzrósł w styczniu o 0,45% przy spadku indeksu TR/CC CRB Index o 0,25%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB TR 18,20%
2. ETFS DJ-UBS Longer Dated All CMDT 15,20%
3. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB EX-ENERGY TR 12,10%
4. iShares Dow Jones-UBS CMDT Swap 10,90%
5. BNP ETF S&P GSCI 5,20%

Struktura portfela na 2016-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • poszukujących dywersyfikacji oszczędności poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, których kursy powiązane są z rynkiem surowcowym,
  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku surowców,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek związanych z sektorem żywnościowym i surowcowym oraz instrumenty finansowe odzwierciedlające kurs towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Subfundusz dokonuje lokat na wybranych rynkach zagranicznych.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

75% indeks Reuters/Jefferies CRB Excess Return, 25% WIBID 3M

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
96 1060 0076 0000 3210 0016 7044
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
132,96 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2008-12-16

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.