Wróć do listy funduszy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-01-31:
2 A
3 A
Wartość aktywów netto na 2017-01-31:
155 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-02-24 - 2017-02-24
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 9,20% 12,65%
1 miesiąc 5,29% 8,21%
3 miesiące 13,11% 19,08%
6 miesięcy 11,84% 22,32%
1 rok 18,97% 28,27%
3 lata -1,70% 8,50%
5 lat 18,35% 40,14%
10 lat -21,38% 7,95%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Akcji

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-02-10Komentarz zarządzającego

Dalsze utrzymywanie się pozytywnego sentymentu na globalnym rynku akcji przyniosło silne wzrosty indeksów giełdowych. Po wzroście o ponad 6% w grudniu, pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł również silny ponad 6% wzrost indeksu WIG. Jeszcze lepiej, po okresie dwóch słabszych miesięcy, radziły sobie małe i średnie spółki - indeks MWIG40 wzrósł o ponad 10%. Zdecydowanym liderem wzrostów w styczniu został sektor bankowy oraz KGHM, czyli ulubione spółki inwestorów zagranicznych. Słabiej poradziły sobie spółki Skarbu Państwa jak PKN, PGNIG oraz LPP, które w ostatnim czasie nie rozpieszcza inwestorów dobrymi danymi. Fundusz BPH Akcji osiągnął w styczniu stopę zwrotu zbliżoną do benchmarki wypracowując blisko 6% stopę zwrotu.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PKO BP 7,40%
2. PGE 6,20%
3. BZ WBK 6,10%
4. KGHM 5,70%
5. PZU 5,40%

Struktura portfela na 2016-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale może lokować również w instrumenty finansowe notowane na wybranych rynkach zagranicznych. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

95% indeks WIG, 5% WIBID 3M

Rachunek nabyć:
63 1060 0076 0000 3210 0016 5213
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-07-20

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.