Wróć do listy funduszy

BPH Akcji Dynamicznych Spółek

Miś Dynamiczny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-01-31:
1 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-01-31:
147 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-02-24 - 2017-02-24
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 8,34% 13,63%
1 miesiąc 4,04% 6,78%
3 miesiące 11,69% 16,29%
6 miesięcy 10,41% 23,38%
1 rok 21,14% 36,54%
3 lata 9,43% 32,28%
5 lat 45,97% 84,54%
10 lat -27,47% 2,34%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Akcji Dynamicznych Spółek

Monika Zduńska
Monika Zduńska Zarządzająca Funduszami BPH TFI
2017-02-10Komentarz zarządzającego

Rok 2017 rozpoczął się bardzo optymistycznie. Wszystkie warszawskie indeksy zanotowały wysokie dodatnie stopy zwrotu. WIG20 wzrósł o 5,6%, a MIDWIG o ponad 10%. Wśród inwestorów zagranicznych nastąpiła zmiana postrzegania polskiego rynku. Polityka zeszła na drugi plan a kluczem inwestycyjnym była wycena i fundamenty spółek. Ponadto także polscy inwestorzy ruszyli na zakupy, przekonani, że dobra końcówka roku to nie tylko efekt świętego mikołaja. Widoczne to było szczególnie na MIDWIG'u, którego obroty znacznie wzrosły w styczniu względem końcówki roku poprzedniego. Fundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował stopę zwrotu na poziomie 6,1%. Gorszy wynik do benchmarku był efektem m.in. niedoważenia na Kernelu oraz spółkach z sektora chemicznego.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. KĘTY 8,00%
2. ING BANK ŚLĄSKI 5,70%
3. BANK MILLENIUM 4,60%
4. CIECH 3,90%
5. PCC ROKITA 3,40%

Struktura portfela na 2016-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA

Rachunek nabyć:
78 1060 0076 0000 3210 0016 5428
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100
Data utworzenia subfunduszu:
2000-01-21

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.