Wróć do listy funduszy

BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/5 Umiarkowane
Kategoria:
nieruchomości
Osiągnięta stopa zwrotu od początku działalności funduszu do dnia 2015-12-16:
17,30%
Wskaźnik poziomu zadłużenia do wartości portfela nieruchomości na dzień 2015-12-16:
53%
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Pozyskane aktywa:
74 mln PLN na dzień 23 lipca 2008
Aktywa funduszu:
56,5 mln PLN na dzień 16 grudnia 2015
Wartość portfela nieruchomości:
67,3 mln PLN na dzień 16 grudnia 2015
Cena emisyjna certyfikatu:
98 PLN
Zobacz szczegóły:

Informacje dodatkowe

Szczegóły funduszu

Data utworzenia subfunduszu:
2008-07-21

O funduszu

Z dniem 29 grudnia 2015 r. została otwarta likwidacja BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji. Rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu jego likwidacji.

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony, jednak Towarzystwo w dniu 23 maja 2014 r. dokonało zmiany Statutu Funduszu w zakresie trwania, z czasu nieokreślonego na czas określony- do dnia 28 grudnia 2015 r. Datą rozpoczęcia likwidacji Funduszu był dzień 29 grudnia 2015 r.

Więcej informacji na temat procesu likwidacji Funduszu  można znaleźć na niniejszej stronie internetowej: www.likwidacjasn2.pl

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 2015-12-29
2015-12-29

Zajście zdarzenia będącego przesłanką rozwiązania BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2

Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 2015-12-21
2015-12-21

Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 2015-12-18
2015-12-18

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 2015-12-17
2015-12-17

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjnej

Zobacz wszystkie raporty