Wróć do listy funduszy

Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Kategoria:
z ochroną kapitału
Wartość aktywów netto na 2017-09-29:
8 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Terminy wykupu certyfikatów:
ostatni dzień giełdowy w lutym, maju, sierpniu i listopadzie
Poziom ochrony kapitału:
113.77 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału:
upływa 31.08.2018 (dzień wyceny certyfikatów)
Zobacz szczegóły:

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-09-29 - 2017-09-29
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -0,08%
1M 0,07%
3M 0,09%
6M -0,02%
12M -0,39%
24M 0,17%
36M -1,43%
60M 1,68%
120M 16,00%

Informacje dodatkowe

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Piotr Wiesiołek
Waluta subfunduszu:
PLN

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 2017-10-12
2017-10-12

Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 2017-10-12
2017-10-12

Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 2017-10-02
2017-10-02

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 2017-09-15
2017-09-15

Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Zobacz wszystkie raporty

PIERWSZY W POLSCE!

Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców jest pierwszym funduszem na polskim rynku, który korzysta ze wzrostu cen surowców i jednocześnie dąży do ochrony zainwestowanego kapitału. Dzięki stosowanej przez fundusz strategii CPPI możliwe jest efektywne pomnażanie oszczędności przy równoczesnym zabezpieczeniu zainwestowanych środków.

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

CEL INWESTYCYJNY

Ochrona kapitału na założonym przez fundusz poziomie oraz maksymalizacja zysków z inwestycji w instrumenty finansowe umożliwiające osiąganie zysków w wyniku wzrostu rynkowych cen surowców i towarów.

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 12 czerwca do 14 lipca 2006 roku.
Obecnie certyfikaty inwestycyjna można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Wykup certyfikatów

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU
do 29 lutego 2008 r. od 1 marca 2008 r.
do 28 lutego 2013 r.
od 1 marca 2013 r.
2,00% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,75% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,50% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych


Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.