Wróć do listy funduszy

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
19 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Terminy wykupu certyfikatów:
ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
Poziom ochrony kapitału:
120.67 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału:
upływa 29.06.2018 (dzień wyceny certyfikatów)
Zobacz szczegóły:

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-07-31 - 2017-07-31
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 0,27%
1M -0,02%
3M 0,03%
6M 0,12%
12M -0,28%
24M 0,03%
36M -0,35%
60M 2,08%
120M 10,05%

Informacje dodatkowe

Polityka inwestycyjna

Fundusz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji. Zapoznaj się z opisem polityki inwestycyjnej.

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Jacek Mielcarek
Waluta subfunduszu:
PLN

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 20 marca do 14 kwietnia 2006.
Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Wykup certyfikatów

Informujemy, iż od dnia 1 marca 2008 r. na podstawie umowy zawartej w dniu 15 stycznia 2008 r., czynności sponsora emisji dla BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 pełni Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie.

Wykup certyfikatów odbywa się w ostatnim dniu giełdowym w miesiącu marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto certyfikaty są przedmiotem obrotu giełdowego. W celu dokonania transakcji kupna bądź sprzedaży na tym rynku proponujemy skorzystać z usług Biura Maklerskiego Banku BPH.

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU
do 31 marca 2008 r. od 1 kwietnia 2008 r.
do 30 czerwca 2012 r.
od 1 lipca 2012 r.
2,00% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,75% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,50% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych


Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 2017-08-01
2017-08-01

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 2017-07-03
2017-07-03

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 2017-07-03
2017-07-03

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 2017-06-13
2017-06-13

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Zobacz wszystkie raporty