Wróć do strony głównej

FIZ - Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

BPH TFI posiada również w swojej ofercie Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ). W fundusze te można inwestować w określonych okresach, kiedy przyjmowane są zapisy w ramach prowadzonej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusze z rodziny BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja, jako jedne z pierwszych na polskim rynku zaczęły stosować strategię zabezpieczenia portfela inwestycyjnego CPPI, która dąży do ochrony zainwestowanych środków przed spadkiem poniżej bieżącego poziomu ochrony kapitału danego funduszu.

BPH TFI wprowadziło także, jako pierwsze na polskim rynku, dwa fundusze łączące dążenie do ochrony kapitału z ukierunkowaniem na uzyskiwanie zysków w przypadku:

  • wzrostu cen surowców – BPH FIZ Dochodowych Surowców,
  • wzrostu kursów walut 4 krajów rozwijających się w stosunku do kursów walut krajów rozwiniętych – BPH FIZ Korzystnego Kursu.

W ofercie BPH TFI znajdują się także, nieliczne na polskim rynku, fundusze posiadające w swoim portfelu inwestycyjnym nieruchomości, takie jak biurowce czy też centra handlowe.