Wróć do IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualny Program Inwestowania w IKE

Indywidualny Program Inwestowania BPH TFI kierujemy do osób ceniących sobie swobodę inwestowania. W tym programie możesz samodzielnie podjąć decyzję o składzie portfela i podziale środków pomiędzy dostępne subfundusze. Ta ciekawa propozycja umożliwia dowolny podział środków między maksymalnie 4 spośród 11 subfunduszy dostępnych w ramach IKE.

Możliwość zmiany programu inwestowania
W danym roku kalendarzowym możesz dokonać łącznie maksymalnie czterech zmian programów inwestowania oraz zmian procentowego podziału środków lokowanych w poszczególnych subfunduszach w ramach indywidualnego programu inwestowania. Realizacja tych dyspozycji jest bezpłatna.

W ramach IKE dostępne są następujące Subfundusze:

 • BPH Subfundusz Skarbowy,
 • BPH Subfundusz Obligacji 1,
 • BPH Subfundusz Obligacji 2,
 • BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
 • BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
 • BPH Subfundusz Zrównoważony,
 • BPH Subfundusz Selektywny,
 • BPH Subfundusz Akcji,
 • BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
 • BPH Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
 • BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,