Wróć do strony głównej

Aktualności

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat: 1. Bardzo dobre dane o dynamice produkcji przemysłowej w Polsce za miesiąc maj - wzrost do 9,1% w skali roku 2. Niższa inflacja w Polsce - spadek do 1,5% w skali roku z 1,9% w maju. Duży spadek cen paliw. 3. Jastrzębia retoryka ze strony FED i ECB 4. Cena ropy najniżej od sierpnia 2016 5. Indeks S&P 500 osiągnął historyczne maksimum Czytaj więcej

W rankingu Analiz Online badającym skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte i SFIO) BPH FIO Strategii Akcyjnej zajął wysokie, 2 miejsce a BPH Selektywny 3 miejsce. W rankingu wyróżniony został również BPH Superior Selektywny. Czytaj więcej

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat: 1. Duża zmienność miesięcznych danych o produkcji przemysłowej w Polsce po bardzo silnym wzroście za marzec o ponad 11%, spadek w kwietniu o 0,6%. 2. Słabsze wskaźniki wyprzedzające koniunktury w Chinach. 3. Pozytywne dla rynków rozstrzygnięcie wyborów we Francji. 4. Porozumienie krajów OPEC o podtrzymaniu ograniczenia produkcji ropy. 5. Rosnące ryzyko polityczne w USA - ryzyko impeachmentu prezydenta Trumpa. Czytaj więcej

W rankingu Analiz Online badającym skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte i SFIO) BPH FIO Strategii Akcyjnej zajął wysokie, 2 miejsce... Czytaj więcej

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat: 1. Macron wygrywa 2. Szczyt inflacji w kwietniu 3. Ciągle wysoki stan zapasów ropy ciągnie w dół jej cenę 4. IMF podwyższa prognozy światowego PKB na 2017 i 2018 rok 5. Wygrane przez prezydenta Erdogana referendum konstytucyjne w Turcji Czytaj więcej

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat: 1. Porażka Trumpa w Kongresie 2. Niższa dynamika inflacji wstępnej za marzec na poziomie 2% w skali roku wobec oczekiwań na poziomie 2,3% 3. Słabsze od oczekiwań dane o dynamice produkcji przemysłowej w Polsce na poziomie 1,2% w skali roku za luty 4. Dobre wykonanie budżetu państwa po lutym. Nadwyżka 0,9 mld PLN 5. Korekta na rynku surowców Czytaj więcej

Pierwszy dochód „dywidenda” subfunduszu w wysokości 6,1 PLN brutto, tj. 4,72% wartości jednostki uczestnictwa (na dzień 09.03.2017) został wypłacony Uczestnikom w dniu 22 marca 2017. Jednocześnie należy pamiętać, że na dzień 10.03.2017 wartość jednostki uczestnictwa została skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodu klientom subfunduszu. Czytaj więcej

W dniu 13 marca 2017 BPH TFI podjęło decyzję o wypłacie uczestnikom Subfunduszu BPH Dywidendowy pierwszej wypłacie dochodu "dywidendy" w wysokości 6,10 zł na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu, co stanowi 4,72% w stosunku do wyceny j.u. subfunduszu z dnia 9 marca 2017. Czytaj więcej

Fundusze BPH FIO Strategii Akcyjnej i BPH Selektywny zostały wyróżnione w rankingu przygotowanym przez Analizy Online Czytaj więcej

BPH Superior Obligacji został wyróżniony wśród najlepszych funduszy obligacyjnych Czytaj więcej

1  2  3  4  5  6  7  8  9    26