Wróć do listy funduszy

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
9 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,5%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie:
2,5%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie:
20% nadwyżki powyżej 8%
Zobacz szczegóły:

BPH FIO Strategii Akcyjnej na 2 miejscu

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-22 - 2017-08-22
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 6,77%
1M 0,12%
3M 0,43%
6M 3,26%
12M 8,32%
24M 14,06%
36M 18,82%
60M 9,96%
120M -/-%

Komentarz analityczny

Marcin Winnicki - Dyrektor Biura Portfeli Strategicznych
Marcin Winnicki Dyrektor Biura Portfeli Strategicznych
2017-08-09Komentarz zarządzającego

W lipcu na GPW nastroje były dość spolaryzowane. Dobrze zachowały się duże spółki, gdzie WIG oraz WIG20 zyskały odpowiednio 2,59% oraz 3,23%. Słabiej zachował się indeks średnich spółek mWIG40, który zyskał 0,48%, natomiast zupełnie odmiennie zachował się indeks najmniejszych spółek sWIG80, który spadł 2,83%. Słabe nastroje na małych spółkach wydają się być spowodowane kilkoma przyczynami. Po pierwsze niektóre z nich pokazały słabsze wyniki, np. Forte. Po drugie obroty w tym segmencie rynku są mizerne, co powoduje, że zmiany cen często odbywają się przy znikomych wolumenach, a po trzecie fundusze inwestujące w tym segmencie rynku, nie mają nabyć, a raczej umorzenia. Wszystkie te przyczyny powodują, że inwestorzy nawet pomimo występujących czasem okazji cenowych omijają ten segment rynku. Na rynkach zachodnich mieliśmy mieszane nastroje; wzrosły S&P500 o 1,93% oraz Nasdaq o 3,38%, natomiast DAX spadł o 1,68%. Fundusz niezmiennie trzyma alokację na poziomie 55-60%, w zdecydowanej większości w małych i średnich spółkach, a jego stopa zwrotu za lipiec była lekko ujemna. Do końca wakacji, jeśli na świecie nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, należy liczyć się z mniejszą zmiennością.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PCC ROKITA 3,90%
2. ENTER AIR 3,50%
3. FERRO 3,40%
4. LENA LIGHTING 3,20%
5. RONSON 2,80%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów: oczekujących możliwości osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od sytuacji rynkowej, poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności, akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w aktywach Funduszu podejmowane są przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na polskim rynku finansowym, w tym przede wszystkim na rynku akcji. W tym celu Fundusz dokonuje inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, w zależności od oceny perspektyw spółek i branż głównie polskiego rynku akcji.

Aktywa funduszu mogą być inwestowane w:

  • instrumenty udziałowe od 0% do 100%,
  • instrumenty dłużne od 0% do 100%.

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Tomasz Sikora, Monika Zduńska, Jarosław Lis, Marcin Winnicki, Michał Sikorski
Rachunek nabyć:
60 2490 0005 0000 4600 3607 5877
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1047,00 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2008-10-20

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O funduszu

Z dniem 30 grudnia 2014 r. nastąpiło przekształcenie BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit, w trybie art. 239 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w fundusz inwestycyjny otwarty. Fundusz od dnia 30 grudnia 2014 roku działa pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.