Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Zrównoważony

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
5/7 Podwyższone
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-07-31:
1 A
1 A
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
165 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
3%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-21 - 2017-08-21
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 7,14%
1M 0,45%
3M 1,35%
6M 1,81%
12M 7,66%
24M 4,65%
36M 2,74%
60M 13,64%
120M 1,93%

Komentarz analityczny

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Po dwóch miesiącach odpoczynku warszawski indeks WIG uporał się z pokonaniem szczytów z maja. Styl tego wzrostu nie jest już tak dobry jak był w pierwszych miesiącach tego roku, jednak pozwolił na wzrost tego indeksu o 2,5%. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, czego wynikiem jest coraz mniejsza liczba spółek uczestniczących w tych nowych szczytach. Ponownie silnymi wzrostami wyróżniła się energetyka - indeks Wig Energia wzrósł o 10%. Najważniejszym komponentem portfela dłużnego pozostają obligacje skarbowe zmiennokuponowe. Ryzyko stopy procentowej utrzymane jest na względnie niskim poziomie, poniżej konkurencyjnych rozwiązań na rynku i skoncentrowane jest na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Część korporacyjna subfunduszu przyniosła stabilny dochód odsetkowy powiększony o dalszy spadek marż kredytowych. Negatywny wpływ na wynik miał spadek cen obligacji indeksowanych do inflacji. BPH Zrównoważony  w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,90%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PEKAO 3,30%
2. PGE 3,10%
3. PKO BP 2,70%
4. PCC ROKITA 2,40%
5. KGHM 2,30%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających zarówno ze wzrostu cen akcji jak i instrumentów dłużnych,
  • akceptujących podwyższoną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 70% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku subfunduszu BPH Stabilnego Wzrostu.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

50% indeks Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs, 50% indeks WIG

Zarządzający:
Tomasz Sikora (Zarządzający Portfelem Dłużnym Subfunduszu), Monika Zduńska (Zarządzająca Portfelem Akcji Subfunduszu), Jarosław Lis, Marcin Winnicki (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu), Michał Sikorski (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu)
Rachunek nabyć:
42 2490 0005 0000 4530 1720 6738
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
1,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-10-28

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O subfunduszu

 BPH Subfundusz Zrównoważony do dnia 16 lipca 2014 działał pod nazwą BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania.

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.